Seminar ''Veerkracht in de crisis'': een groot succes!

Afgelopen donderdag 27 mei vond het seminar ‘Veerkracht in de crisis’ plaats. Hierbij bespraken we uitgebreid de resultaten van het onderzoek naar de impact van COVID-19 op de goededoelensector met verschillende experts en Erkende Goede Doelen.

Juliette Grimbergen was onze dagvoorzitter en leidde het seminar in, gevolgd door Harmienke Kloeze die vertelde waarom het CBF in samenwerking met de Radboud Universiteit dit onderzoek heeft uitgevoerd.

Hierna kwam dr. Lau Schulpen, onderzoeker aan de Radboud Universiteit, aan het woord. Hij vertelde dat de resultaten van het onderzoek erg divers waren: terwijl sommige goede doelen hard geraakt waren, profiteerden andere tijdens COVID-19. Ook zag men een verschuiving in inkomstenbronnen. COVID-19 had dus in de eerste instantie gevolgen voor de inkomsten van goede doelen. Daarnaast heeft driekwart van de goede doelen als gevolg van de maatregelen (een deel van) hun reguliere activiteiten stop moeten zetten. Als laatste bleken er grote verschillen te zijn tussen goede doelen onderling: bepaalde sectoren hebben meer kans op een negatieve impact op hun baten, terwijl andere sectoren juist minder risico lopen. Ook was de kloof tussen kleine en grote goede doelen duidelijker dan voorheen. Toen de deelnemers aan het seminar gevraagd werd hoe de toekomst voor goede doelen eruit zal zien, werd er bijna unaniem in Mentimeter gezegd dat ze het ‘oude met het nieuwe normaal’ zullen gaan combineren. Ook kwam uit Mentimeter naar voren dat wat de goede doelen mee zouden nemen uit de pandemie vooral veel flexibiliteit was op mentaal, fysiek en digitaal gebied.

Na deze onderzoeksresultaten kwamen Robbert Popken van Stichting Rhiza en Hanneke Verburg van Make-A-Wish aan het woord om hun ervaringsverhalen met ons te delen. Stichting Rhiza zet zich in voor het zelfredzaam maken van mensen in townships van Zuid-Afrika, door middel van o.a. projecten in gezondheidszorg, ondernemerschap en beroepsgerichte trainingen. Robbert vertelde dat COVID-19 een katalysator is geweest voor Stichting Rhiza: ze wisten veerkrachtig te zijn in hun snelle overschakeling van duurzame langetermijnprojecten naar noodhulp. Daarbij zijn hun partnerschappen met andere partijen, stichtingen en de overheid, versterkt.
Make-A-Wish vervult de allerliefste wensen van kinderen met ernstige levensbedreigende ziektes. Hanneke vertelde dat door de COVID-19-situatie de wensvervulling tijdelijk stopgezet moest worden, waardoor er honderden wenskindjes op de wachtlijst kwamen te staan en nog steeds staan. Maar de organisatie wist veerkrachtig te zijn met hun idee om hun wenskindjes als de ‘Adviesbrigade’ aan het woord te laten over hoe je de lockdown door kan komen: isolatie is niet nieuw voor hen. De stichting heeft daarbij activiteiten opgepakt waar ze misschien in normale tijden niet aan gedacht zouden hebben, zoals hun tulpenactie, hun verschijning bij Omroep Max en andere campagnes.

Als afsluiter van het seminar wist Karl Raats ons te inspireren over hoe je veerkrachtig kan zijn in tijden van crisis. Zijn verhaal over de evolutie van zijn drie olifantenbeeldjes illustreerde hoe sommige dingen die nu normaal zijn, later not done kunnen zijn. En dat is oké, want mensen zullen fouten blijven maken, maar zich ook blijven ontwikkelen met de tijden mee. De drie tips die hij het publiek meegaf is dat je de dingen niet alleen moet doen, je zo nodig je focus moet verleggen en je je angsten moet oogsten. Voor dit laatste advies mochten we allemaal ook een oefening doen waardoor je meer veerkrachtig kan denken en doen.

Als je meer over ons seminar wilt weten en het seminar wilt zien, ga dan naar ons YouTube-kanaal, waar de gehele opname terug te kijken is!