Nieuws

De man/vrouw-verhouding bij Erkende Goede Doelen; wat vertellen de statistieken?

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag: een dag die aandacht vraagt voor genderongelijkheid en vrouwenrechten. Dit is een aanleiding voor het CBF om in de data te duiken van onze Erkende Goede Doelen. De laatste jaren wordt de kloof tussen mannen en vrouwen steeds kleiner. Hoe zit dat bij onze Erkende Goede Doelen? In dit artikel geven we een weergave van onze bevindingen.

Dit artikel bevat gegevens tot 2022.

Aantal directieleden bij de Erkende Goede Doelen

Het CBF houdt de gegevens bij van ruim 680 Erkende Goede Doelen. Van deze organisaties is o.a. bekend of zij een directie hebben of niet. Er kunnen maximaal drie directieleden per Erkend Goed Doel geregistreerd worden. Bij 328 unieke organisaties hebben we een totaal van 422 directieleden vastgesteld (niet elke organisatie heeft dus een directie). Van deze 422 directieleden was in 2021 46,2% vrouw. De laatste jaren bevat de directie steeds meer vrouwen t.o.v. mannen. Hiernaast staat een overzicht van 2017 t/m 2021 waarin te zien is hoeveel procent van de directie vrouw is.

Tabel man/vrouw-verhouding van 2017 t/m 2021

Het aantal directieleden bij Erkende Goede Doelen. 2020/2021 komen samen niet op 100%, omdat er één geslacht niet bekend is.

Het inkomen van vrouwen stijgt

Genderongelijkheid is een veelbesproken maatschappelijk onderwerp. Op Internationale Vrouwendag wordt hier ook veel aandacht aan besteed. Salarissen van vrouwen t.o.v. mannen is dan ook iets wat veel aan bod komt. Wat is het salarisverschil tussen man en vrouw en wordt het verschil steeds kleiner? Hieronder worden de salarissen van directeuren (man en vrouw) bij onze Erkende Goede Doelen met elkaar vergeleken. Het CBF neemt financiële gegevens op van maximaal drie directieleden per Erkend Goed Doel.

Grafiek met de salarissen van mannen en vrouwen

In het figuur is te zien wat het gemiddelde salaris is per jaar van 2017 t/m 2021. De afgelopen jaren zijn de salarissen dichter naar elkaar toegegroeid. In 2019 was het salarisverschil het grootst. Het gemiddelde salaris van vrouwelijke directeuren bedroeg toen 47,5% van het geheel. In 2021 was dit percentage 48,85%.

Hoe wordt het salaris van directeuren bepaald?
Het maximumsalaris van directeuren van Erkende Goede Doelen wordt bepaald aan de hand van de Basis Score voor Directiefuncties (BSD). Het aantal BSD-punten bepaalt in welke functiegroep een directielid valt en wat het bijbehorende maximum(bruto)jaarinkomen is.

Bij het bepalen van de BSD-punten wordt rekening gehouden met de omvang en complexiteit van de organisatie. Uit eerdere analyses blijkt dat in 2019 voor onze Erkende Goede Doelen geldt dat zij gemiddeld 85% van het maximaal toegestane salaris verdiende.