Het Nationale Erkenningspaspoort 2020

In het Nationale Erkenningspaspoort zie je de financiële kerncijfers van alle Erkende Goede Doelen tezamen. Met dit overzicht heb je een samenvatting van wat er financieel is gebeurd in het eerste jaar van de coronapandemie.

Particulieren gaven 1,3 miljard euro aan Erkende Goede Doelen

De totale inkomsten over 2020 bedroegen ongeveer 4,6 miljard euro. Ondanks de coronapandemie in dat jaar, zijn de inkomsten behoorlijk stabiel gebleven. Er is meer geld binnengehaald in 2020 dan in 2019, maar het aantal Erkende Goede Doelen is ook wat gestegen. De Erkende Goede Doelen ontvingen in 2020 38% van hun inkomsten uit subsidies van overheden en 30% van particulieren (zie figuur 1). Dat is ruim 1,3 miljard euro die door particulieren is gegeven aan Erkende Goede Doelen. Dit is opgebouwd uit onder andere giften en donaties (805 miljoen euro), nalatenschappen (380 miljoen euro) en collecten (23 miljoen euro). Opvallend is dat er nauwelijks schommelingen zijn in hoeveel geld uit iedere inkomstenbron is gekomen in vergelijking met vorig jaar. De pandemie lijkt op sectorniveau niet te hebben gezorgd voor grote dalingen of stijgingen van inkomstenbronnen. Let wel dat dit voor individuele goede doelen natuurlijk heel anders kan zijn.

Figuur 1

Lagere bestedingen vanwege de pandemie

Ons onderzoek met de Radboud Universiteit naar de gevolgen van de pandemie liet al zien dat goede doelen hun activiteiten niet altijd meer konden uitvoeren, of moesten uitstellen. Dit zie je ook terug in de cijfers over 2020. De totale bestedingen zijn gedaald met 100 miljoen euro in vergelijking met het voorgaande jaar. Alsnog besteedden de Erkende Goede Doelen in totaal 4,4 miljard euro. 89% hiervan is besteed aan het maatschappelijk doel, het overige deel aan werving en beheer & administratie. Deze percentages zijn niet veranderd ten opzichte van 2019, ondanks dat de totale inkomsten wel zijn gedaald.

Figuur 2

Het gevolg van de lagere uitgaven is dat de Erkende Goede Doelen een positief resultaat hebben genoteerd over 2020. Daardoor zijn de reserves en fondsen toegenomen tot 4,3 miljard euro. Met name de bestemmingsreserves zijn toegenomen ten opzichte van 2019. De helft van de reserves en fondsen bestaat nu uit bestemmingsreserves (zie figuur 3). Van deze reserves heeft het bestuur van de organisaties bepaald voor welk doel ze (gaan) worden ingezet.

Figuur 3

De Erkende Goede Doelen zorgden in 2020 voor 17.500 fte aan werkgelegenheid en telden ruim 340.000 vrijwilligers die voor ze actief zijn. Deze mensen zetten zich in voor een betere wereld en doen dat op verschillende terreinen. Het grootste gedeelte van de Erkende Goede Doelen is actief in het segment Internationale hulp en mensenrechten (37%), gevolgd door Welzijn (24%) en Gezondheid (14%). In figuur 4 zie je de verdeling van goede doelen over alle sectorsegmenten.

Figuur 4

Over het Nationale Erkenningspaspoort

Het CBF publiceert van ieder Erkend Goed Doel een Erkenningspaspoort in het Register goede doelen. In het paspoort zie je in een oogopslag de belangrijkste kerngegevens van ieder Erkend Goed Doel. Voor het Nationale Erkenningspaspoort 2020 hebben we de jaarcijfers van 631 Goede Doelen gebruikt die in 2020 Erkend waren.

Bekijk hier het Nationale Erkenningspaspoort