Adri Kemps overleden

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Adri Kemps op woensdag 13 mei 2020 is overleden.

Adri Kemps was van 2004 tot en met 2014 directeur van het CBF, Toezichthouder Goede Doelen. Overtuigd van het belang van een betrouwbare goededoelensector, leverde hij zijn bijdrage aan wat hij belangrijk vond: een betere, rechtvaardigere wereld.

Alle medewerkers van het CBF wensen zijn gezin veel sterkte toe bij dit verlies.

Edwin Venema van De Dikke Blauwe schreef een mooi In Memoriam.