Toezicht op goeddoen

Erkenning ingetrokken: 168 Million Foundation

Het CBF heeft op 12 juni 2023 de Erkenning van de 168 Million Foundation ingetrokken. Reden hiervoor is dat niet voldaan is aan de voorwaarden die gekoppeld waren aan het Verscherpt Toezicht dat was ingesteld op 5 januari 2023.

Het intrekken van de Erkenning is het eindresultaat van een zorgvuldige procedure die iets meer dan een jaar heeft geduurd. Op 5 mei 2022 heeft het CBF aan de 168 Million Foundation een voornemen tot intrekking van de Erkenning gestuurd. Redenen hiervoor waren (kortgezegd):

  1. onvolledige informatieverstrekking aan het CBF over het verloop van een afwijkend en risicodragend project

  2. het niet-informeren van het CBF over een (inmiddels afgeronde) rechtszaak over dit project

  3. het niet transparant zijn hierover naar het publiek/de donateurs in de jaarverslaggeving over 2021 en 2022

Op 10 juni 2022 heeft het CBF de Erkenning van de organisatie ingetrokken. Tegen dit besluit heeft 168Million bezwaar aangetekend. Het bezwaar is beoordeeld door de bezwaar adviescommissie. Deze commissie adviseerde de intrekking van de Erkenning te vervangen door Verscherpt Toezicht, omdat het CBF dan in staat is specifieke voorwaarden te stellen. Zo kon het CBF afdwingen dat de bestuursleden persoonlijk garant zouden staan voor een eventuele claim die in de rechtszaak kon worden toegewezen. Op die manier kon het geld van donateurs veilig gesteld worden voor de doelstelling van 168Million.

Het CBF heeft dat advies overgenomen. De intrekking is toen omgezet naar Verscherpt Toezicht. Dat wil zeggen dat 168 Million aan bepaalde voorwaarden moest voldoen om de Erkenning te behouden.  Nu de organisatie dat - na het verlopen van een bepaalde termijn - grotendeels niet heeft gedaan, heeft het CBF de Erkenning alsnog/opnieuw ingetrokken. 168Million kon tot 25 juli 2023 bezwaar indienen tegen dit besluit en heeft dat niet gedaan.


Overigens heeft 168Million wel toegezegd dat de bestuursleden de kosten die samenhangen met de rechtszaak voor hun rekening nemen en zij zullen hierover verslag doen in het jaarverslag over 2023.

Update 160Million:
Na de intrekking van de Erkenning heeft Stichting 168 Million Nederland zich statutair hernoemd naar Stichting 160Million. Stichting 160Million is niet Erkend door het CBF.