Nieuws

CBF blij met nieuwe sector standaard voor banken

Het CBF is verheugd dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag een nieuwe sector standaard voor not-for-profit organisaties (NPO’s) heeft gelanceerd. De sector standaard moet het voor stichtingen en verenigingen gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot de dienstverlening van banken. Na het van kracht worden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) werd dit steeds lastiger: sommige banken hanteerden in het kader van de-risking zelfs een stop op het openen van bankrekeningen door goede doelen.

De sector standaard is het resultaat van intensief overleg tussen de NVB, de Nederlandsche Bank (DNB), het Ministerie van Financiën, Human Security Collective (HSC), Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, Goede Doelen Nederland, Wo=men, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), Fondsen in Nederland (FIN) en CBF, Toezicht op goeddoen.

Het CBF heeft als toezichthouder op de Erkende Goede Doelen bijgedragen aan de overleggen die uiteindelijk tot deze standaard hebben geleid. “Het is fijn dat de waarde van zelfregulering van de goede doelen sector wordt gewaardeerd, en in de sector standaard ook tot uitdrukking komt,” zegt CBF-directeur Harmienke Kloeze. “In de standaard is de CBF-Erkenning opgenomen als risico-beperkende factor.”

Het lanceren van de standaard is pas de eerste stap, zegt Kloeze: “We zijn er nog niet. Nu komt aan op de implementatie, zodat not-for-profit organisaties, waaronder de CBF-erkende doelen, in de praktijk ook echt minder druk ervaren.”

Bekijk hier de nieuwe sector standaard