De 5: Impact Challenge Finalisten 2020

De 5: Finalisten Impact Challenge Award 2020

Vrijdag 27 november 2020 vond het Impact Event 2020 plaats. Als onderdeel hiervan werd voor de tweede keer de Impact Challenge Award uitgereikt voor de meest inspirerende leerervaring op het gebied van impactgericht werken. Van de vijf finalisten werd The Hunger Project uiteindelijk verkozen tot winnaar van de Impact Challenge Award 2020. Zij kregen de beschikking over een Persoonlijk Impact Team met experts van ABN AMRO. 

Inmiddels zijn we een half jaar verder. The Hunger Project is aan de slag gegaan en heeft in maart een kick-offmeeting gehad met ABN AMRO. Suzanne Hoeksema van The Hunger Project: “Het is niet aan The Hunger Project Nederland om onze 13 programmalanden te adviseren over hoe zij meer impact kunnen maken. Dat bepalen zij zelf. Wél is onze doelstelling om ervoor te zorgen dat onze programmalanden meer impact kunnen maken, door middel van fondsenwerving, beleidsbeïnvloeding en partnerschappen. We hebben ABN AMRO gevraagd met ons mee te denken over het versterken van onze particuliere fondsenwerving (major donors en nalatenschappen) en fondsenwerving gericht op het bedrijfsleven. Het team van ABN AMRO was hier erg enthousiast over!”

Naast The Hunger Project waren er nog vier finalisten: 

De Leprastichting  liet zien hoe ze door het intensiveren van bestaande partnerschappen en het actief betrekken van nieuwe partners, actief zijn gaan bijdragen aan de preventie van leprabesmettingen. Zo realiseren ze duurzame impact.

De Hartstichting  gaf inzicht in hoe zij een aantal jaren geleden door het formuleren van een centrale en meetbare impactdoelstelling doelgerichter zijn gaan werken. Daardoor kunnen zij op een breed speelveld met beperkte middelen continu werken aan creativiteit en innovatie. 

Trees for All liet zien hoe ze een geïntegreerde aanpak hebben ontwikkeld op verschillende niveaus in de organisatie om zo hun impact beter in kaart kunnen te brengen en hierover te communiceren.

Amref Flying Doctors deelde haar reis richting een werkwijze waarin ze op programmatisch niveau is gaan werken met een Theory of Change (ToC) om zo nog effectievere programma’s in Afrika te kunnen realiseren. 

Naast deze 5 finalisten werd bovendien een kleinere organisatie in het zonnetje gezet tijdens het Impact Event. Stichting Zorgeloos naar School won een waarderingsprijs. Op donderdag 29 april organiseren Nederland Filantropieland en Goede Doelen Nederland een webinar over de Impact Challenge. Lydia Braakman van Zorgeloos naar School met een Chronische Aandoening zal samen met Gerjob Lootens van het CBF een presentatie geven over de vijf vragen uit het boekje ‘Een vuist voor impact’ en de praktijkervaring van de stichting delen.

Wil je op de hoogte blijven van de Impact Challenge? Kijk dan hier.

Over de top 5

Als onderdeel van deze rubriek zal het CBF regelmatig een top 5 publiceren met als doel een belangrijk aspect van de sector uit te lichten. Het CBF verzamelt en valideert kwantitatieve en kwalitatieve data van goede doelen. We analyseren en combineren deze data om er relevante en toepasbare informatie van te maken. We creëren kennis door deze informatie in de bredere maatschappelijke context te plaatsen. Deze kennis delen we graag met de sector. Zo helpen we bij het vergroten van het inzicht in de sector en het maken van beter geïnformeerde keuzes.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via data@cbf.nl of 020 – 417 00 03.