Nieuws

Vijf nieuwe organisaties Erkend

Dirk Kuyt Foundation
De Dirk Kuyt Foundation wil mensen met een beperking de kans bieden om zijn of haar invulling te geven aan sporten. Ze streven ernaar om sporten net zo vanzelfsprekend en toegankelijk te maken voor mensen met beperking als voor mensen zonder beperking. Dit bereiken ze door middel van financiële en organisatorische ondersteuning en het opzetten van projecten ter stimulering van de aangepaste sport.

De Dirk Kuyt Foundation is trots op het feit dat ze in hun 15-jarige bestaan al tienduizenden mensen met een beperking kennis hebben laten maken met sport. Daarnaast bieden er nu tientallen verenigingen aangepaste sport.  

Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie
Dankzij hun bijdragen en donaties stellen de vrienden Stichting Expertisecentrum Euthanasie (EE) in staat activiteiten te ontwikkelen die niet door zorgverzekeraars worden vergoed. De Stichting VvEE streeft naar het bevorderen van een betere hulpverlening aan hen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dit willen ze bereiken door middel van deskundigheidsbevordering, nascholingsmogelijkheden voor collega-artsen en begeleiding van artsen tijdens het euthanasietraject door de consulent euthanasie.

De Stichting VvEE is er trots op dat ze inmiddels bestaan uit ca. 15.000 vrienden, wiens bijdragen ervoor zorgden dat de stichting kon worden opgericht.

Jerome Damey Foundation
De Jerome Damey Foundation richt zich op de opvang van en het onderwijs aan weeskinderen in het land Guinee, gelegen aan de westkust van Afrika. Veel weeskinderen in Guinee leven op straat en moeten bedelen om te overleven. In de regio N’Zerekore heeft de foundation projecten opgezet met als doel de kinderen de kans te geven een vak te leren voor een betere toekomst in Guinee.

De Jerome Damey Foundation heeft in 2020 een bassischool kunnen openen voor 55 kinderen die gesponsord worden vanuit Nederland. Ook hebben ze een waterput gebouwd die de wijde omgeving voorziet van schoon drinkwater.

Quiet Community Tilburg
Quiet zet zich in voor mensen in armoedesituaties in Nederland met behulp van drie speerpunten: ‘vertellen’ (aandacht vragen voor armoede), ‘verzachten’ (saamhorigheid kweken) en ‘versterken’ (quiet members helpen ontwikkelen). Door middel van de Quiet Community’s stimuleren en organiseren ze lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties.

De Quiet Community in Tilburg telt ruim 400 lokale sponsors en supporters die regelmatig een gratis dienst, product of verwennerij ter beschikking stellen.

Adamfo Ghana
Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting die zich inzet voor een betere toekomst voor straatkinderen in Ghana. Vanuit gelijkwaardige partnerships werken ze samen met lokale organisaties die streven naar verbeteringen van de leefomstandigheden, toegang bieden tot zorg en onderwijs, en op andere manieren bijdragen aan het toekomstperspectief van straatkinderen en kwetsbare jongeren.

Met hun steun hebben ze in 2019 tientallen kinderen naar school kunnen sturen en meer dan 1.500 kinderen in twintig scholen kunnen voorlichten over het straatleven.