Interview

Cees Toor: "CBF Erkenning belangrijk voor vertrouwen van grote gevers en partners"

Sinds de komst van de nieuwe Erkenningsregeling, is het aantal organisaties dat een Erkenning aanvraagt bij het CBF sterk gegroeid. De Erkenning is er voor een breed scala aan ideële organisaties. Want niet alleen de kleine donateur geeft met meer vertrouwen aan organisaties die de CBF Erkenning mogen voeren, ook geldverstrekkers en samenwerkingspartners hechten steeds meer belang aan het voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Erkenning.

Er zijn ondertussen circa 700 fondsenwervende organisaties die de CBF Erkenning mogen voeren. "Ze maakten de keuze om de Erkenning aan te vragen niet zomaar," zegt Cees Toor, beheerder van externe relaties en senior-auditor bij het CBF. "Organisaties waarmee ik spreek zien de Erkenning als een investering in het vertrouwen van al hun geldverstrekkers." Je laat ermee zien dat je voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Dat beperkt het risico voor gevers en andere belanghebbenden en is een signaal dat de kwaliteit gewaarborgd is."

Het CBF toetst organisaties op verschillende thema’s zoals doelrealisatie, waarbij wordt gekeken of de organisatie daadwerkelijk bereikt wat zij belooft. Daarnaast wordt beoordeeld of de organisatie op orde is. Dit betreft het naleven van regels op het gebied van governance, integriteit en het voorkomen van belangenverstrengeling. Ook wordt er gekeken of er een passend integriteitsbeleid aanwezig is. Bovendien worden de directiesalarissen getoetst aan de binnen de sector geldende maxima.

De Erkenning is een signaal dat de kwaliteit gewaarborgd is
—Cees Toor

Cees Toor zegt: "Er worden een aantal harde normen gehanteerd, maar daarnaast zijn er ook ontwikkelgerichte normen. Deze bespreekpunten komen aan bod in de toetsingsgesprekken. Dat noemen we ontwikkelgericht toezicht. Een veelgenoemde reden om de Erkenning aan te vragen is de bijdrage die het Erkenningstraject kan leveren aan de verdere professionalisering van de organisatie."

Voor particuliere donateurs is de CBF Erkenning belangrijk omdat het aangeeft dat zij gerust kunnen geven aan de organisatie in kwestie. De CBF Erkenning kan ook een positieve impact hebben op de relaties met andere geldverstrekkers. Partijen zoals banken, goededoelenloterijen, vermogensfondsen, bedrijven en bedrijfsfoundations, samenwerkingspartners en subsidie verstrekkende overheden hechten steeds meer waarde aan de CBF Erkenning. Deze stakeholders geven aan dat de CBF Erkenning risicoreductie en werkbesparing biedt in hun proces van het toekennen van gelden, zo blijkt uit gesprekken die Cees regelmatig met hen voert.

En het zijn niet alleen de geldgevers die waarde hechten aan de CBF Erkenning. Potentiële ambassadeurs, sociale media influencers en toekomstige leden van de Raad van Toezicht zien de CBF Erkenning als een manier om het risico op imagoschade te beperken.

"Eigenlijk is het simpel," zegt Cees. "Door te voldoen aan de criteria van de CBF Erkenning laat je zien dat je daadwerkelijk bereikt wat je belooft én dat je organisatie op orde is."

Contact
Neem contact op met Cees Toor voor meer informatie en ontdek hoe de CBF Erkenning jouw organisatie kan versterken.
E-mail: c.toor@cbf.nl
Telefoon: 020 – 238 91 04

Cees Toor is senior auditor en beheert de externe relaties bij het CBF. Hij adviseert grote organisaties die de CBF Erkenning willen aanvragen en overlegt met diverse geldverstrekkers en belanghebbenden, waaronder ministeries en gemeenten, over het belang van de CBF Erkenning.

Contact:
E-mail: c.toor@cbf.nl
Telefoon: 020 – 238 91 04