Mooie initiatieven maar ook misbruik in de coronacrisis.

Delen

De huidige crisis raakt iedereen en tegelijkertijd ontstaan er vele initiatieven in de samenleving die tot doel hebben anderen te helpen. Die hulpbereidheid en vrijgevigheid zijn hartverwarmend. Helaas is de huidige situatie ook aanleiding voor oplichters om er misbruik van te maken. Als toezichthouder van organisaties die geld inzamelen bij het publiek en bedrijven, roepen we dan ook op: geef met je hart, maar gebruik je verstand.

Op verschillende manieren maken oplichters misbruik van de angst en onzekerheid die er heersen maar ook van de bereidheid om te geven en anderen te helpen. Zo wordt er door oplichters onder de naam van bestaande en niet bestaande goede doelen aan de deur gecollecteerd. Ook meldt de politie dat er nieuwe verschijningsvormen van babbeltrucs opkomen waarbij oplichters met een smoes binnenkomen bij oudere mensen door zich behulpzaam voor te doen als verpleger of als iemand die aanbiedt om boodschappen te doen. En er circuleren phishingmails die naar aanleiding van het coronavirus een oproep doen om te doneren. 

Wat kun je doen? 

Collectes:
Alle landelijk collecterende Erkende Goede Doelen hebben hun collectes opgeschort. Dat geldt ook voor de donateurswervingsacties aan de deur. De Goede Doelen hebben hiertoe besloten vanwege de RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat wanneer er toch aan de deur wordt geworven, je alert moet zijn. Niet alleen vanwege de coronarichtlijnen maar ook omdat je je eerst in het goede doel wilt verdiepen vóór je geld geeft. 

Online doneren:
Door het wegvallen van de wervingsacties aan de deur verwachten we dat er steeds meer online geworven gaat worden. Check ook dan het goede doel en geef bewust. Je kunt gerust geven aan Erkende Goede Doelen, die je kunt vinden in het register goede doelen.

Ook op de donatieplatforms zullen nieuwe acties (crowdfunding) starten naar aanleiding van het coronavirus. Wanneer je besluit te doneren via een donatieplatform, geef dan alleen aan die acties waarvan je zelf zeker weet dat je geld goed terechtkomt. Acties kunnen worden georganiseerd door Erkende Goede Doelen: dan kan je gerust geven. Wanneer acties afkomstig zijn van niet-erkende goede doelen, doe dan zelf onderzoek. En wanneer acties zijn opgezet door particulieren, geef dan alleen wanneer je de initiatiefnemers kent.

Check overigens ook het donatieplatform zelf. Belangrijk is of het platform garandeert dat donatiegelden nog steeds bij het doel terechtkomen bij bijvoorbeeld faillissement van het platform (wordt er een “derdengeldrekening” gebruikt?). 

Het CBF heeft de belangrijkste donatieplatforms gevraagd een oproep op hun website te plaatsen aan hun bezoekers om extra alert te zijn op fraude en oplichting.

Met vragen en meldingen kun je terecht bij het CBF