Gezamenlijk Actieplan Integriteit

In het voorjaar van 2018 hebben diverse hulp- en ontwikkelingsorganisaties, Partos, Goede Doelen Nederland en Toezichthouder CBF het Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld naar aanleiding van de berichten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties.

Verschillende opbrengsten en leerervaringen uit het Gezamenlijk Actieplan Integriteit zijn gebundeld in het online magazine Integriteit.

Het magazine biedt ervaringen en handreikingen.