Nieuws

Vijf nieuwe organisaties Erkend

Stichting Dierenwelzijn Walcheren
De stichting Dierenwelzijn Walcheren verleent hulp aan zieke, gewonde of in nood verkerende dieren door onder andere een dierenambulance aan te bieden. Daarnaast verstrekken ze gratis voer voor huisdieren van minima.

Sinchi Foundation
De Sinchi Foundation ondersteunt inheemse gemeenschappen. De stichting wil mensen bewust maken van de essentiële rol die die inheemse gemeenschappen spelen bij de bescherming van het milieu.

Women on Wings
In India leven zo’n 400 miljoen mensen in armoede. Vooral op het platteland is weinig betaald werk en daardoor is er sprake van armoede, analfabetisme en ondervoeding. Women on Wings co-creëert 1 miljoen banen voor vrouwen op het platteland van India om de armoedespiraal in deze gebieden te doorbreken.

SchuldHulpMaatje Den Haag
Den Haag heeft zo''n 30.000 huishoudens met serieuze schuldenproblematiek. SchuldHulpMaatje Den Haag helpt deze mensen met het voorkómen en oplossen van financiële schuldenproblematiek, geïnspireerd door een Bijbelse motivatie.

Stichting KIBANDAONGO
Stichting KIBANDAONGO helpt de bevolking in het gebied Kibandaongo in het zuiden van Kenia een zo gezond mogelijk leefklimaat te bieden op medisch, educatief en arbeidsmatig gebied.