In de Spotlights: het Ubbo Emmius Fonds

Het Ubbo Emmius Fonds zet zich in voor een duurzame samenleving waarin iedereen gezond en actief ouder kan worden. Om dit te realiseren zoekt het UEF steun voor bijzondere wetenschappelijke projecten aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van gezondheid, energie, duurzaamheid en cultuur. Met behulp van donaties kan het UEF wetenschappers ondersteunen in grotere projecten, terwijl studenten hun grenzen daardoor verder kunnen verleggen en verkennen.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? Zou je hier iets over willen vertellen?
Het meest bijzonder is toch wel een grote schenking van een oud-student die anoniem wenst te blijven. De basis hiervoor is al enkele jaren geleden gelegd. In 2020 ontving het Ubbo Emmius Fonds als onderdeel van deze schenking een bedrag van 35 miljoen euro. De verwachting is dat we in de nabije toekomst nog meer ontvangen. Het is waarschijnlijk de grootste gift die ooit door een alumnus aan een Nederlands universiteitsfonds is gedaan. Op verzoek van de donateur is 30 miljoen euro toegekend aan onderzoekscentrum CogniGron (Groningen Cognitive Systems and Materials Center, van de faculteit Science & Engineering) dat werkt aan de computer van de toekomst, mede gebaseerd op de werking van het menselijk brein. In het alumnimagazine Broerstraat 5 van april 2021 licht directeur Beatriz Noheda van CogniGron het onderzoek toe.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
We bestaan als Ubbo Emmius Fonds dit jaar 25 jaar en wij vinden dat we, als stichting die fondsen werft ten behoeve van onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen, aan de hoogste normen moeten voldoen. De grote schenking heeft dit proces versneld. Transparant zijn, doen wat we beloven, een eerlijk verhaal vertellen en aan donateurs laten zien dat hun donaties ertoe doen, maar bovenal goed besteed worden. Voor het bestuur was dit eind 2019 reden genoeg om aan de CBF-kwaliteitseisen te willen voldoen. Wij zijn er trots op dat dit nu gelukt is.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Het is allemaal net nieuw voor ons. Sinds 1 maart zijn we Erkend. We zullen in elk geval via de website, de sociale media en natuurlijk de geschreven media laten weten dat we Erkend zijn. Op het nieuwe Erkenningslogo zijn we trots en dat gaan we uitdragen, via onze (straks vernieuwde) website, en natuurlijk via onze fondsenwervingsactiviteiten. 

Hoe is het traject van de Erkenningsaanvraag verlopen?
Het verbetertraject liep al een tijdje, maar is met de Erkenningsaanvraag in een stroomversnelling gekomen. Al heel lang zijn we bezig met ons werk te professionaliseren. We hebben een proceshandboek waarin alle bedrijfsprocessen tot in detail zijn beschreven. We hebben enkele jaren geleden al ons jaarverslag volgens de meest recente richtlijnen ingericht. Door de komst van de grote schenking moesten we ook nadenken over de governance van de stichting: was deze wel adequaat? Hoe beheren we deze gift? Wat betekent het voor onze ANBI-status? En hoe moet het straks dan met uitkeringen aan onderzoeksprojecten vanuit dit vermogen? Allemaal vragen die in het kader van de CBF-Erkenning geadresseerd moesten worden. En geadresseerd zijn. En dat heeft ons uiteindelijk de Erkenning opgeleverd. We zien het echt als een ontwikkeltraject, want we zijn nog niet waar we willen zijn, maar het is een vertrekpunt voor verdere professionalisering.