Nieuws

In de spotlights: Kansfonds

Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je erbij hoort. In Nederland zijn er meer dan 1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Kansfonds helpt thuisgeven. Deze maand zetten we Kansfonds in de spotlights.

Hoe is jullie stichting tot stand gekomen?
Kansfonds heeft een bijzondere geschiedenis. Die begint tijdens de Tweede Wereldoorlog als de bommen vallen op Rotterdam. In een van de wijken neemt bewoner Albert Bergers een besluit. Hij dwaalt door zijn buurt om mensen te redden. En hij bekommert zich om de gewonden en daklozen. Ook tijdens de wederopbouw gaat hij door met zijn acties. Die worden later voortgezet vanuit een fonds dat de KRO daarvoor speciaal oprichtte: het huidige Kansfonds. Tot op de dag van vandaag helpt Kansfonds mensen omzien naar een ander, omdat we geloven in een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Daarom doen we alles wat nodig is om te zorgen voor een thuis, zodat mensen in kwetsbare situaties niet buitengesloten raken.

Wat is het mooiste aan jullie werk? 
Onze missie dwingt ons voortdurend te reflecteren op wat een thuis en thuisgeven betekent en of we het juiste doen. Met mensen zonder thuis. Met organisaties die thuisgeven. Maar ook met bijvoorbeeld politici, beleidsmakers en onderzoekers. Wat leren we over de problemen en oplossingen? Hoe kunnen we tot een doorbraak komen? Hoe kan wat hier werkt, ook op een andere plek tot resultaat leiden? Kortom: we ontdekken samen hoe het anders kan, we proberen gedurfde oplossingen uit en zetten een vliegwiel op wat werkt. Net zolang tot iedereen een thuis heeft.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? 
We zitten momenteel midden in een hele bijzondere periode: zo ontzettend veel mensen in Nederland doneren hun energiecompensatie aan ons, het is echt hartverwarmend. Wij werken er op onze beurt, samen met zo’n 15 tot 20 partnerorganisaties, keihard aan om ervoor te zorgen dat dat geld op de goede plek komt: bij die mensen die het nu door de hoge energierekening en dure boodschappen niet redden.

De organisaties waar we mee samenwerken, staan midden in de samenleving en weten dus het beste wie de hulp hard nodig heeft. En hoewel wij als Kansfonds juist willen investeren in structurele oplossingen in de samenleving, zijn we maar wat blij dat we ook kunnen doen wat nodig is voor mensen die nú in de problemen komen door de koopkracht- en armoedecrisis.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? 
Kansfonds is sinds 2006 een CBF Erkend goed doel. We hebben de Erkenning aangevraagd omdat het in onze ogen hét keurmerk is voor goede doelen. Je laat er als organisatie mee zien dat je voldoet aan strenge kwaliteitseisen. En niet alleen dat, de CBF erkenning waarborgt de governance én houdt ons scherp. Enorm waardevol dus.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen? 
We hebben het op onze site gezet en vervolgens overal gedeeld via onze social mediakanalen. Omdat we trots zijn deze erkenning te hebben en het belangrijk vinden dat onze achterban weet dat we het keurmerk verdiend hebben.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn?
We dragen de Erkenning uit in al onze communicatiemiddelen, zodat deze voor iedereen altijd zichtbaar is. We kiezen hier heel bewust voor, we zijn trots dat we het keurmerk mogen dragen en iedereen mag dat zien.

Wat vind je van de toezichtsrol van het CBF?
We merken dat de periodieke herkeuringsmomenten ons scherp houden. Het nodigt uit om stil te staan bij wat we doen en hoe we dat doen. Het is ontzettend prettig om een sparringpartner als het CBF te hebben, dat merken we regelmatig. Toen we aan de slag gingen met ons integriteitsbeleid bijvoorbeeld. Ze bieden dan net de handvatten die we op dat moment nodig hebben.  

Hebben jullie nog plannen voor de toekomst?
We blijven vooral doen wat we al doen: de samenleving helpen thuisgeven. Want iedereen verdient een thuis: een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het gevoel dat je erbij hoort. We houden iedereen graag op de hoogte via onze website, nieuwsbrief en social mediakanalen. Laten we samen thuisgeven!