Nieuws

In de Spotlights: Kom over en help

Kom over en Help is er om mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst te geven.
Kwetsbaarheid. Dat geeft aan dat een individu, gemeenschap of organisatie vanwege een tekort aan middelen niet in staat is om te gaan met of te herstellen van een ingrijpende gebeurtenis, zoals discriminatie, economische neergang, een natuurramp of een gewapend conflict. Deze week staat Kom over en help bij ons in de Spotlights.


Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje?
Wij werken in zes landen, waaronder het land dat ons het meest heeft geraakt, Oekraïne. Oekraïne is het grootste land waar wij in werken. De oorlog heeft natuurlijk behoorlijk veel consequenties, ook voor onze partners die daar werken.
Het mooie is dat wij al 40 jaar in Oekraïne werken. Op het moment dat de oorlog begon konden we al direct starten met hulp verlenen. Wij hebben dagelijks 100.000 mensen kunnen voorzien van voedsel. Dit is allemaal lokaal gekocht in Oekraïne.
Als organisatie hebben we een enorme toename gezien in de inkomsten door deze crisis.
Dit komt doordat onze achterban zo trouw en betrokken is bij het werk dat wij doen.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
Wij hebben niet heel lang hoeven na te denken over het aanvragen van de Erkenning. Wij willen als organisatie transparant zijn over de besteding van de middelen. Een externe toetsing van het CBF helpt ons daarbij.
We hebben een accountscontrole voor onze bestedingen, maar dit wordt ook verantwoord bij het CBF. Dit geeft onze achterban het vertrouwen dat wij op een goede manier met de middelen omgaan.
Het tweede is dat een aantal brancheorganisaties de Erkenning als eis hebben opgesteld. Een van de selectiecriteria is dat de organisatie een extern keurmerk moet hebben en daarvoor is het CBF. Alleen een anbistatus is vaak niet voldoende.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen om het op deze manier te doen?
Op al onze uitingen gebruiken wij het logo van het CBF. Bijvoorbeeld op onze mailings die we uitsturen, op onze website en in ons jaarverslag.
Wij hebben ook regelmatig partnermeetings. Tijdens deze meetings leggen we uit hoe belangrijk het is voor onze organisatie om dit keurmerk te hebben. Wij leggen dan ook uit waar het CBF voor staat.