Nieuws

In de Spotlights: Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling biedt levensreddende noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Veel mensen zijn op de vlucht voor oorlog, dreigend geweld of natuurrampen. De organisatie biedt hulp aan waar die het hardst nodig is. Stichting Vluchteling zorgt voor gevariëerd voedsel, schoon drinkwater, onderdak, sanitair en medische zorg en onderwijs. Deze week staat Stichting Vluchteling bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje?

Door conflicten, klimaatverandering, corona, honger en armoede komen steeds meer vluchtelingen in de knel te zitten. Er is een toename van humanitaire crises en het aantal mensen dat noodhulp nodig heeft, is nog nooit zo hoog geweest.

We zijn er dan ook buitengewoon trots op dat we het afgelopen jaar onze hulpverlening konden uitbreiden naar 62 projecten en daarmee meer dan een miljoen mensen in nood kunnen bijstaan. We zijn actief in 24 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Europa.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
Als Erkend Goed Doel kan het publiek er vanuit gaan dat we aantoonbaar bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig met donaties omgaan, verantwoording afleggen en dat we ons laten controleren wanneer nodig.

Sinds 1997 zijn we daarom aangesloten bij het CBF en beschikken we over het CBF-Keurmerk en nu de CBF-Erkenning. Hierdoor laten we zowel onze donateurs als onszelf zien dat de wijze van besturen, verantwoording, beheer en besteding van de middelen en de integriteit goed geregeld zijn en voldoen aan een goed niveau.

Het is belangrijk dat het publiek weet dat er een stevige toezichthouder is van goede doelen in Nederland. Dat sterkt het publieks- en donateursvertrouwen.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Wij dragen de Erkenning als kwaliteitszegel op onze website, maar ook op het jaarverslag, ons briefpapier en de enveloppen, ons donateursblad en ander drukwerk.
Bij kritische vragen van het Nederlandse publiek op onze socialemediakanalen, over ons werk of over de bestedingen van giften, zullen onze webcare-teams altijd aangeven dat we door een door het CBF Erkend Goed Doel zijn en door hen, als onafhankelijk toezichthouder, getoetst worden.

Hoe is het traject van de Erkenning aanvragen verlopen?
Eind 2018 zijn we geïnformeerd over de op handen zijnde wijzigingen.
Wij hebben daarop vragenlijsten ingevuld en die begin 2019 opgestuurd. Vervolgens heeft een gesprek plaatsgevonden tussen auditors en experts van de Erkenningsregeling en vertegenwoordigers van Stichting Vluchteling. Het conceptrapport is ons in juni 2019 voorgelegd, wat resulteerde in een overeenkomst tussen Stichting Vluchteling en het CBF.

Conclusie: een duidelijk, prettig, snel en waardevol traject.