Nieuws

In de spotlights: Pax Kinderhulp

Wat maakt jullie stichting onderscheidend?
Wat Pax Kinderhulp uniek maakt is het enthousiasme en de belangeloze, onbezoldigde inzet van heel veel vrijwilligers voor kansarme kinderen en dat al ruim 60 jaar! Van vakantiegezinnen en zij die hand- en spandiensten verlenen tot bestuur en medewerkers van de werkgroepen. Iedereen voelt zich 100% betrokken bij de organisatie en de realisatie van een vakantie voor kinderen uit verschillende Europese landen. Zowel kinderen als vakantiegezinnen worden intensief begeleid en er worden allerlei activiteiten georganiseerd.
De organisatie van vakanties voor kinderen in hun eigen land, zoals in Polen is ook zeker uniek. Daarnaast worden kinderen en hun families gesteund door het bieden van materiële hulp.
Het uitgangspunt is kwetsbare kinderen een paar weken gewoon kind te laten zijn. Geen zorgen, maar er wordt voor jou gezorgd en we hopen dat je ervan kunt genieten!

Wat is het mooiste aan jullie werk?
Wat is er mooier dan te mogen ervaren hoe een verlegen, wat angstig en bleek uitziend kind uit de bus stapt en in 2 à 3 weken opbloeit tot een meer zelfverzekerd persoon met kleur op de wangen! Daarvan kan niet één, maar kunnen honderden voorbeelden worden genoemd.
Een vakantie in een Nederlands vakantiegezin kan in veel opzichten een positieve invloed hebben op de toekomst van het kind.
Vanuit zo’n vakantie ontstaat bijvoorbeeld vaak een band voor het leven, omdat zowel vakantieouders als kind contact blijven houden. Dat contact kan bestaan uit regelmatige correspondentie, een jaarlijks terugkerende vakantie in Nederland, bezoek aan het kind in zijn of haar eigen leefomgeving of in financiële ondersteuning, waardoor een kind bijvoorbeeld kan studeren of een rijbewijs kan halen. Dit maakt het mogelijk om later een beter, gelukkiger leven te kunnen hebben.

Wat is jullie grootste uitdaging geweest?
COVID-19 zorgde ervoor dat er twee jaar lang geen kinderen konden worden uitgenodigd. Dit was een grote tegenvaller voor de kinderen die hoopten in aanmerking te komen voor een vakantie in Nederland of eigen land. Maar ook voor de vele vrijwilligers die de voorbereidingen voor zo’n vakantie moesten staken. Hoe houd je die mensen ‘binnenboord’, maar ook, hoe kun je mogelijk toch iets betekenen voor de kinderen (en hun gezinnen)? Denken in oplossingen heeft ertoe geleid dat er allerlei acties zijn gehouden om bijvoorbeeld voedsel- en kledingpakketten te kunnen sturen. We hadden contact met de medewerkers en lieten hun weten dat ze belangrijk zijn en dat er andere tijden komen! We stuurden een kaartje en een kleinigheidje om ze een hart onder de riem te steken.

Een andere uitdaging is zeker ook de financiële gezondheid van Pax Kinderhulp. Als kleine organisatie is het moeilijk om sponsors te vinden. We krijgen maar een klein beetje steun vanuit een overheidsinstantie, nl. de stad Berlijn, maar het overgrote deel van de acties moeten we zelf financieren. We proberen dan ook onze onkostenposten zo laag mogelijk te houden en de medewerkers kunnen alleen een beroep doen op een onkostenvergoeding welke is gerelateerd aan de activiteiten voor Pax Kinderhulp.

Jullie zijn sinds 2000 Erkend… Hoe draagt de Erkenning bij aan jullie stichting?
De Erkenning door het CBF draagt ertoe bij dat we op onze sponsoren en donateurs overkomen als een betrouwbare organisatie. Dit maakt het mogelijk dat men eerder geneigd is om Pax Kinderhulp financieel te steunen. Daarbij komt dat onze jaarrekening jaarlijks wordt goedgekeurd en het financieel jaarverslag openbaar is, wat ook zorgt voor transparantie en betrouwbaarheid.

Wat vinden jullie de belangrijkste rol van het CBF?
De onafhankelijke toets van het CBF controleert of wij aan de kwaliteitseisen voldoen. De CBF-Erkenning die we daarmee krijgen toont aan dat we een professionele, transparante en betrouwbare organisatie zijn. En daarmee kunnen wij op onze beurt weer voor de dag komen bij iedereen die zich op de één of andere manier bij onze organisatie betrokken voelt.

Is er nog iets wat jullie willen toevoegen?
Al ruim 60 jaar biedt Pax Kinderhulp kwetsbare kinderen vakanties aan bij Nederlandse gezinnen. Vakantiegezinnen waarbij zij zich veilig en geborgen voelen. Velen zijn nu volwassen en wat die paar weken per jaar betekend hebben voor hen is nu zichtbaar. Denk hierbij aan de contacten die er nog steeds zijn tussen gastouders en kinderen. Van hen die op zoek zijn gegaan naar het vakantiegezin uit hun jeugd horen wij wat de vakantie voor invloed heeft gehad op hun verdere leven. Ze vertellen ons hoe zij andere keuzes in het leven hebben gemaakt en dat het gevoel om er te mogen zijn hen sterker heeft gemaakt.

Het zijn dit soort verhalen die zorgen voor gemotiveerde vrijwilligers die blijven geloven in alles waar Pax Kinderhulp voor staat: “Als je om kinderen geeft!”

Kijk op www.paxkinderhulp.nl en help ons kwetsbare kinderen een paar weken gewoon kind te laten zijn door ze te laten genieten van een fijne vakantie.