Nieuws

In de spotlights: Young Africa International

Eén keer per maand zetten wij een van onze Erkende Goede Doelen in de spotlights. Wat drijft deze organisaties, wat zijn de uitdagingen en hoe draagt de Erkenning bij aan hun werk?
Delen

Wat is het mooiste aan jullie werk?

Afrika heeft de grootste populatie jongeren ter wereld. De helft van hen is jonger dan vijfendertig jaar, waarvan twee derde geen vaste baan heeft. We zijn vastbesloten om daar verandering in te brengen met beroepsopleidingen en softskills-trainingen. Jongeren vertrekken bij ons met een boost in hun zelfvertrouwen en dat raakt ons. Telkens weer. 

Hoe draagt de Erkenning bij aan jullie stichting?

Door het CBF keurmerk hopen we meer vertrouwen te wekken bij onze donateurs, bovenop onze goedkeurende accountantsverklaring.

Wat vinden jullie de belangrijkste rol van het CBF?

Het CBF toetst en geeft hierbij handvatten hoe we nog transparanter kunnen zijn en procedures beter kunnen vastleggen. 

Wat is jullie grootste uitdaging geweest?

Young Africa is begonnen met een sterk verlangen om iets te veranderen in de wereld. Twee jonge idealisten met een sterke visie. Het was echter heel uitdagend om in Afrika te groeien naar een professionele ngo die in meerdere landen impact maakt. Dat we al 25 jaar bestaan en 300.000 jongeren hebben bereikt maakt ons nederig en trots. 

Is er nog iets wat jullie willen toevoegen?

Dit jaar vieren we ons 25 jarig jubileum. We hebben op 21 september een feest georganiseerd in de Impact Hub in Amsterdam. Die avond hebben we ook ons doel bekend gemaakt: 500.000 jongeren op te leiden in 2025! Daar is een flinke investering voor nodig en alle beetjes helpen. Als donateur van Young Africa maak je echt impact waar het nodig is. 

Young Africa International helpt de jongeren in Afrika om hun eigen toekomst vorm te geven. Dit doet Young Africa International door een integrale lesmethode aan te bieden die praktische beroepsopleiding, persoonlijke en maatschappelijke vorming en ondernemerschap combineert. Zo kunnen de jongeren een eigen bedrijf starten of een baan vinden en bijdragen aan de ontwikkeling van hun land. Young Africa International werkt samen met lokale ondernemers en streeft ernaar dat de opleidingscentra zelfredzaam worden.

Bekijk hier het Erkenningspaspoort