Nieuws

In de spotlights: Nierstichting

Eén keer per maand zetten wij een van onze Erkende Goede Doelen in de spotlights. Wat drijft deze organisaties, wat zijn de uitdagingen en hoe draagt de Erkenning bij aan hun werk?
Delen

Wat is het mooiste aan jullie werk?

De Nierstichting werkt dag in dag uit aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van nierpatiënten, nu en in de toekomst. Het is belangrijk en dankbaar werk. We hebben een supergemotiveerd team en wel 36.000 ambassadeurs. In september hadden we weer een succesvolle collecteweek. Dat is goed nieuws, want geld is hard nodig en besteden we aan het voorkomen, vroegtijdig opsporen en behandelen van nierschade. Op dit moment hebben 1,7 miljoen Nederlanders nierschade. Als we niets doen wordt nierschade in 2040 wereldwijd doodsoorzaak nummer 5.

Jullie zijn sinds 1997 Erkend. Hoe draagt de Erkenning bij aan jullie werk/doel/stichting?

De CBF-erkenning is een begrip. Donateurs hebben steeds meer alternatieven. Concrete resultaten zijn bepalend voor hun keuze. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat hun bijdrage zinvol besteed wordt. We voldoen aan de normen die in onze sector gelden, zijn een betrouwbaar fonds. Juist daarom is de Nierstichting er trots op de CBF-erkenning te voeren.

Wat vinden jullie de belangrijkste rol van het CBF?

De Nierstichting hecht veel waarde aan de goede samenwerking met het CBF. Als toezichthouder staat het CBF voor kwaliteit en integriteit van de goede doelensector. Het CBF brengt daarnaast partijen bij elkaar. Ze faciliteert de ontmoeting tussen goede doelen, bijvoorbeeld door het organiseren van het Moreel Beraad. Kortom, het CBF speelt een cruciale rol voor het vertrouwen in goede doelen.

Wat is jullie grootste uitdaging geweest?

Onze uitdaging verandert niet: strijden tegen toenemende nierschade. Onze aanpak wel: we zoeken steeds meer samenwerking met andere partijen.  Om onze impact te vergroten smeden we coalities met partners die dezelfde dromen willen verwezenlijken als wij: financiers, onderzoeksinstellingen, universiteiten en ondernemers. Zo ontstaat een hefboom, waarmee we de impact van het geld van onze donateurs vergroten. Samen met co-financiers hebben we in 2022 maar liefst 60 miljoen euro samengebracht voor verschillende projecten en onderzoeksprogramma’s.

Deze extra financiële middelen lopen niet over onze rekening, maar worden wél ingezet om impact op onze doelstellingen te realiseren.  Een goed voorbeeld is RegMedXB, dat onderzoek stimuleert op het gebied van regeneratieve geneeskunde voor nierziekten, diabetes, hartfalen en artrose. De droom is genezing. Binnen RegMedXB werken Nierstichting, Diabetesfonds, Hartstichting, Reumafonds en DON samen met wetenschappers, bedrijven, provincies en overheden in Nederland en Vlaanderen. Graag zien we dat het CBF deze extra financiële middelen in beeld brengt op ons Erkenningspaspoort.

Is er nog iets wat jullie willen toevoegen?

Door de dagelijkse samenwerking met de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) hebben we een uitstekend beeld van wat de behoefte van de nierpatient is. We willen van maximale betekenis zijn voor iedereen die te maken krijgt met een nierziekte!