Nieuws

Josine Westerbeek-Huitink nieuwe voorzitter Raad voor de Erkenningsregeling

Per april is Josine Westerbeek-Huitink de nieuwe voorzitter van de Raad voor de Erkenningsregeling. Zij volgt Cees Breederveld op die deze functie vanaf 2016, het jaar dat de Erkenningsregeling werd gelanceerd, heeft bekleed. Het aantal Erkende Goede Doelen groeide onder zijn voorzitterschap uit tot meer dan 660.

Josine is goed bekend met de goededoelensector en heeft grote bestuurlijke ervaring. Zo heeft zij jarenlang in het dagelijks bestuur gezeten van de vakcentrale CNV en was zij verantwoordelijk voor de portefeuille Arbeidsmarktbeleid en Sociale Zekerheid. Zij voerde overleg met de Sociaal Economische Raad, de Stichting van de Arbeid en diverse ambtenaren en ministers. Van 2005 tot 2012 was zij directeur van Wilde Ganzen. In die periode was Josine ook bestuurslid van Goede Doelen Nederland en bestuurslid van het CBF. Vanaf 2013 bekleedt zij diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies, zoals in de raad van toezicht van HandicapNL. Daarnaast is ze programmaleider “Zorg voor de Schepping” bij Socires.

Ambitie
Josine heeft veel zin om het voorzitterschap op zich te nemen. “De ambitie voor de toekomst is een grotere bekendheid van de Erkenningsregeling en het toezicht, een verbreding van de werkingssfeer naar andersoortige organisaties, maar vooral ook het vergroten van het vertrouwen van de samenleving in goede doelen. Op dit moment ligt er een goed Erkenningsstelsel en het is de wens dat het aantal organisaties dat de Erkenning aanvraagt in de loop van de jaren verder groeit.”

De Erkenningsregeling is in 2016 ingevoerd. Met de Erkenning laten goede doelen aan de samenleving zien dat ze aan strenge kwaliteitseisen voldoen en transparant zijn. Het CBF - Toezichthouder op goeddoen kent de Erkenningen toe. In de Raad voor de Erkenningsregeling werken Goede Doelen Nederland, het CBF en de Commissie Normstelling samen om het stelsel rond de Erkenningsregeling goed te laten functioneren.