NDP december 2020: Donateursvertrouwen daalt niet langer door coronacrisis

Het ziet ernaar uit dat het vertrouwen van donateurs in goede doelen niet langer daalt als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het Nederlands Donateurspanel (NDP) over het laatste kwartaal van 2020.

In het tweede en derde kwartaal liet het donateursvertrouwen nog een duidelijke daling zien onder invloed van de coronacrisis. Maar in december eindigde de index van het donateursvertrouwen op -20. Dat is gelijk aan september 2020. Ter vergelijking: het consumentenvertrouwen is de afgelopen maanden langzaam gestegen en eindigde ook op -20. Tussen verschillende leeftijdsgroepen zit veel verschil in het indexcijfer. De panelleden tot 30 jaar zijn altijd het meest positief, met het donateursvertrouwen dit kwartaal op -7. De opvallendste verschuiving vindt plaats bij de groep van veertigers. Het donateursvertrouwen daalt bij hen het hardst: van -9 in maart naar -30 nu. Zij zijn daarmee zelfs de meest pessimistische groep, waar in maart dat nog overduidelijk de zestigplussers waren.

Kloof arm-rijk wordt belangijker

Jaarlijks wordt het panel in december ook gevraagd welk onderwerp in het nieuwe jaar meer aandacht verdient. De grootste stijger is dit jaar ‘De groter wordende kloof tussen arm en rijk’. Andere stijgers zijn ‘Behandeling en genezing van besmettelijke ziektes’ en het ‘Klimaatprobleem’. Grootste daler is ‘Ouderenzorg’. Opvallend zijn hier de verschillen per regio. In Noord-Nederland staat de arm-rijk-kloof op de eerste plaats, in Oost-Nederland het klimaatprobleem, in Zuid- Nederland de stijgende kosten van de gezondheidszorg en in West-Nederland de armoede in Nederland. We vroegen panelleden op welk onderwerp ze het afgelopen jaar meer of minder zijn gaan geven. Daaruit blijkt dat vooral op het onderwerp Gezondheid meer is gegeven, en op het onderwerp Kunst en cultuur minder.

Flinke uitdaging op social media

Na 2015 en 2017 is ook in december 2020 gevraagd wat men vindt van de informatie van goede doelen op social media. Dat beeld wordt negatiever. De groep die ‘leuk’ als antwoord geeft halveerde. De groep die ‘irritant’ invulde verdubbelde. Het lijkt erop dat goede doelen een flinke uitdaging hebben als het gaat over het boeien van hun volgers op social media.

Meer weten? Het hele onderzoeksrapport vindt u hier.

Over het Nederlandse Donateurspanel

Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en CBF, Toezichthouder Goede Doelen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.