NDP september 2020: Vertrouwen in instanties groeit

Donateurs zijn in het derde kwartaal van 2020 pessimistischer geworden over hun geefgedrag en het geefklimaat in Nederland. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het Nederlands

Donateurspanel (NDP).

In juni leek het nog mee te vallen met de daling van het donateursvertrouwen door corona. Daarna heeft het donateursvertrouwen toch de trend van het dalende consumentenvertrouwen gevolgd, blijkt nu. Het donateursvertrouwen is gedaald van -14 in juni naar -20 nu. Het consumentenvertrouwen staat op dit moment op -28. Van de panelleden denkt 51% dat de Nederlandse bevolking in het afgelopen jaar minder is gaan geven aan goede doelen. Opvallend is dat het panel over de toekomst niet anders is gaan denken.

De wereld over vijf jaar
Het panel kreeg ook deze keer extra vragen voorgelegd. De eerste serie vragen gaat over de wereld over vijf jaar. De antwoorden kunnen vergeleken worden met metingen in het verleden, toen dezelfde vragen gesteld werden. De opvallendste verschuivingen sinds 2015: het vertrouwen in de komst van een medicijn tegen alzheimer vertoont een lichte stijging. Dat geldt helaas ook voor het verwachte aantal sterfgevallen door honger in de wereld. Het panel is optimistischer over hoe gezond mensen leven over vijf jaar, en minder panelleden denken dat het aantal asielzoekers gaat stijgen.

Vertrouwen in instanties
Als tweede werd gevraagd naar het vertrouwen in instanties, zoals kleine goede doelen, de media en grote bedrijven. De antwoorden konden vergeleken worden met metingen uit 2012, 2016 en 2019. Sinds 2012 blijkt het vertrouwen in instanties sterk gedaald: het aantal mensen met veel vertrouwen in de overheid halveerde. Opvallend is echter dat tussen 2019 en 2020 het vertrouwen in alle instanties stijgt. Mogelijk zorgt onzekerheid rond COVID-19 voor een herwaardering van de instanties. Dertigers hebben het meest vertrouwen in de overheid, ouderen van boven de 60 het minst. Hoogopgeleide panelleden hebben meer vertrouwen in instanties dan laag- en middelhoogopgeleide panelleden.

Meer weten? Het hele onderzoeksrapport vindt u hier.

Over het Nederlandse Donateurspanel
Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en CBF, Toezichthouder Goede Doelen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.