Nieuws

NDP september 2022: Donateursvertrouwen zakt verder terug, vertrouwen in media daalt het hardst

Het vertrouwen van donateurs is in het derde kwartaal verder gezakt, blijkt uit de laatste meting van het Nederlands Donateurspanel (NDP). Na een historisch hoog vertrouwen in maart, zakte dit al iets in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal ging het vertrouwen verder naar beneden en komt nu uit op -25.

Het donateursvertrouwen volgt meestal de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. Dit laatste staat op een historisch laagtepunt (-59) als gevolg van een recessie en vele crises (energie, klimaat, stikstof). De neergang van het donateursvertrouwen komt dan ook niet als een verrassing.

De panelleden is daarnaast gevraagd naar hun vertrouwen in instanties. Dat daalde fors. Het vertrouwen in de media daalde het hardst. De wetenschap en de politie worden van alle instanties het meest vertrouwd. De CBF-Erkenning voor goede doelen en de landelijke goede doelen staan op het hoogste punt van de afgelopen vier jaar. Hoger opgeleiden hebben gemiddeld meer vertrouwen in instanties dan mensen met een middelhoge of lagere opleiding.

De panelleden is ook gevraagd of ze zich gewaardeerd voelen door de goede doelen die ze steunen. 36% voelt zich gewaardeerd door de goede doelen die ze steunen, waarbij de hoogte van de gegeven giften geen verschil maakt op de gevoelde waardering. Een op de drie respondenten heeft het idee dat ze wel regelmatig bedankt voor door goede doelen die ze steunen.

Meer weten? Het hele onderzoeksrapport vindt u hier.

Over het Nederlandse Donateurspanel
Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en CBF, Toezicht op goeddoen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.