Nieuws

NDP maart 2023: donateursvertrouwen stijgt en helft Nederlanders geeft na de aardbeving

Het donateursvertrouwen was afgelopen jaar dalend, maar in het eerste kwartaal van 2023 komt het indexcijfer uit op -19 (in maart zelfs -15). Dat is een stuk hoger dan in het laatste kwartaal van 2022 (-33). Hiermee volgt het donateursvertrouwen de trend van het stijgende consumentenvertrouwen.

De Giro555-actie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië kan een positief effect hebben gehad. Een vergelijkbaar effect was vorig jaar te zien rond de Giro555-actie voor Oekraïne.


Het panel kreeg ook specifiek vragen over die aardbeving en bijbehorende Giro555-actie. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (47%) heeft gegeven voor de slachtoffers. Daarvan gaf 54% via Giro555, 18% via een collecte en 15% via een (sponsor)actie. Mannen geven vaker aan Giro555 dan vrouwen.


De meest genoemde reden om te geven is dat je mensen in nood altijd moet helpen. De actiedag van Giro555 is voor 13% een reden om te doneren. Mensen die niet doneren hebben onvoldoende vertrouwen over de besteding, zeggen er geen geld voor te hebben of doneren nooit aan goede doelen.


72% van de ondervraagden ervaart Giro555 als hét nationale goede doel bij rampen. Bijna 80% vindt het belangrijk dat Giro555 goed vertelt wat er met het ingezamelde bedrag
gebeurt.


Het NDP-rapport met alle onderzoeksgegevens en alle voorgaande kwartaalrapporten zijn te bekijken op www.wwav.nl/ndp.
--
Over het Nederlandse Donateurspanel
Elk kwartaal laten marketingbureau Happy Horizon Non-profit en CBF, Toezicht op goeddoen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.


Het CBF houdt toezicht op de 682 Erkende Goede Doelen in Nederland, informeert en reflecteert. Wij toetsen of Erkende Goede Doelen hun beloftes nakomen en integer opereren. Zo bouwen we aan het publieksvertrouwen en zorgen we ervoor dat mensen gerust kunnen geven aan Erkende Goede Doelen die de wereld beter maken.


Happy Horizon Non-profit is een creatief marketing- en communicatiebureau voor non-profits. Op basis van een grondige kennis van de markt en doelgroepen helpen wij organisaties om hun draagvlak te vergroten en fondsen te werven. Wij werken onder andere voor het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Vergeten Kind en de KNRM.

Meer informatie over de NDP-meting?

Wieb van de Donk – managing partner Happy Horizon Non-profit
E-mail: wiebvandedonk@happyhorizon.com | Telefoon: 020-571 5871

Diana Dekker - woordvoering CBF, Toezicht op goeddoen
E-mail: d.dekker@cbf.nl | Telefoon: 06 - 20 42 20 59