Op reis met Het Nationale Erkenningspaspoort

Met plezier presenteren we u Het Nationale Erkenningspaspoort. Met dit paspoort nemen we u mee op reis door de goededoelensector en geven we een inkijkje in hoe de sector zich ontwikkelt. Het Nationale Erkenningspaspoort is natuurlijk met een knipoog naar het Erkenningspaspoort dat ieder Erkend Goed Doel heeft.

De Erkende Goede Doelen hebben in 2018 tezamen bijna 4,2 miljard euro geworven. Het is interessant om te zien dat de grootste inkomstenbronnen de overheid (38%) en particulieren (29%) zijn, op enige afstand gevolgd door organisaties zonder winststreven (12%) en de loterijen (10%). Per sector kan de inkomstenmix echter behoorlijk verschillen.

Binnen de inkomsten van particulieren zijn verschuivingen zichtbaar. Het aandeel van nalatenschappen neemt de laatste jaren steeds verder toe. De collecte-opbrengsten laten daarentegen een dalende trend zien sinds 2009. Een deel van de verklaring voor deze afname is dat alternatieve vormen van fondsenwerving, zoals het geven via crowdfundingplatforms, aan populariteit winnen.

Ook de CBF-Erkenning heeft een behoorlijke ontwikkeling meegemaakt. In 1997 zijn de eerste Erkenningen door het CBF afgegeven. Eind 1997 stond de teller op 17 goede doelen, goed voor ongeveer 300 miljoen euro. Ruim twintig jaar later staat de teller op ruim 600 organisaties, die in totaal 4,2 miljard euro hebben geworven. Dat is 4,2 miljard euro die gerust is gegeven aan door het CBF Erkende Goede Doelen.

In de publicatie leest u nog meer over de sector en hoe deze zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld wat de man-vrouwverhouding is bij directeuren van goede doelen. Of voor welke Sustainable Development Goals (SDG’s) goede doelen zich vooral inzetten.