Top 5: Snel groeiende Erkende Goede Doelen, wat komt daarbij kijken?

Delen

Er zijn veel mooie voorbeelden van Erkende Goede Doelen met jaarlijkse totale baten ruim onder de 500.000 euro die in korte tijd snel weten te groeien. En op die manier een groot verschil maken voor de doelgroep waarvoor ze actief zijn. Maar wat betekent een snelle stijging van de totale baten voor een organisatie? En welke nieuwe verantwoordelijkheden brengt dat met zich mee?

Alle financiële gegevens uit de jaarverslagen van de ruim 600 Erkende Goede Doelen worden bij het CBF ingevoerd in een database. Dit maakt het mogelijk om uitgebreide analyses en vergelijkingen te maken. Hieronder vind je de 5 Erkende Goede doelen met totale inkomsten tot 500.000 euro die het snelst zijn gegroeid. Hiervoor hebben we de inkomsten uit 2016 vergeleken met de inkomsten uit 2018.

Flinke groei

Kleine goede doelen die flink groeien hebben te maken met grote organisatieveranderingen. Bij deze organisaties zijn een of twee personen veelal direct betrokken bij alle onderdelen van de organisatie. Met een grote groei moeten de oprichters een omslag in denken maken, zodat zij ook met een grotere organisatie zoveel mogelijk impact kunnen realiseren. Er komen bijvoorbeeld werknemers in dienst, het aantal vrijwilligers neemt toe, er komen aanvullende kosten voor een accountant en de ICT en databeveiliging krijgen een andere schaal. 

Dick Koopmans (manager toezicht bij het CBF): “Een snelle stijging van de inkomsten brengt extra beheersmaatregelen voor een organisatie. Wat gestart is met passie en emotie moet groeien naar een professionele organisatie. Wij maken ze attent op de uitdagingen die dat met zich meebrengt.”

Nieuwe normen

Voor organisaties die meer dan 500.000 euro aan totale baten ontvangen, gelden bovendien aanvullende normen. Zo worden er meer eisen gesteld aan het beleid, zoals een meerjarenbeleidsplan en beleggingsbeleid. Ook geldt dat in de bedrijfsvoering rekening moet worden gehouden met de maatschappelijke gevolgen op sociaal, ecologisch en economisch gebied. En in de aansturing moet een duidelijke scheiding tussen de functies besturen en toezicht houden komen, waarbij het belangrijk is dat zowel bestuursleden als rvt-leden complementair in kennis en ervaring zijn. Enkele andere voorbeelden van de strengere kwaliteitseisen voor grotere organisaties:

  • Er is een gedragscode met een expliciete beschrijving van de normen en waarden van de organisatie;  

  • Er is een uitgebreidere verantwoording in het jaarverslag;

  • Er zijn aanvullende eisen aan transparantie en de informatie die op de website wordt gedeeld.

Over de top 5

Als onderdeel van deze rubriek zal het CBF regelmatig een top 5 publiceren met als doel een belangrijk aspect van de sector uit te lichten.

Het CBF verzamelt en valideert kwantitatieve en kwalitatieve data van goede doelen. We analyseren en combineren deze data om er relevante en toepasbare informatie van te maken. We creëren kennis door deze informatie in de bredere maatschappelijke context te plaatsen. Deze kennis delen we graag met de sector. Zo helpen we je bij het vergroten van jouw inzicht in de sector en het maken van beter geïnformeerde keuzes.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via data@cbf.nl of 020 – 417 00 03.