Nieuws

Vijf nieuwe organisaties Erkend

Nepal Federatie Nederland
Er zijn in Nederland vele stichtingen die Nepal een warm hart toedragen en projecten uitvoeren. Nepal Federatie Nederland stelt zich tot doel een platform te zijn voor alle organisaties die met Nepal van doen hebben. Dit platform zorgt voor onderlinge communicatie en samenwerking en is spreekbuis van de leden naar overheden, media en vermogensverstrekkers.

Stop Ecocide
Ecocide is de wereldwijde grootschalige beschadiging en vernietiging van de ecosystemen. Stop Ecocide wil de Aarde en al haar huidige en toekomstige bewoners beschermen door ecocide tot een (internationale) misdaad te maken.

Parkinson NL
De ziekte van Parkinson is de snelstgroeiende neurologische aandoening in de wereld. ParkinsonNL wil versneld stappen zetten richting een wereld zonder Parkinson. Ze willen impact creëren door onderzoek, innovatie en voorlichting.

Stichting Sampath Foundation
In de Sri Lankaanse gebieden Wellawaya en Tanamal Wila leeft meer dan 40% van de mensen onder de armoedegrens van € 100 per maand voor een gezin met twee kinderen. Stichting Sampath Foundation biedt (financiële) ondersteuning aan mensen onder de armoedegrens in Sri Lanka zodat zij zelfstandig in een inkomen kunnen voorzien.

Stichting TAAI
Cystic Fibrosis (CF), ook wel Taaislijmziekte genoemd, is één van de meest voorkomende erfelijke ziektes in Nederland en is nog niet te genezen. Stichting TAAI bevordert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling en uiteindelijke genezing van CF.