Nieuws

Waar staan we nu? Reflectie op het voorkomen van terrorismefinanciering in de goededoelensector

Hierbij delen we graag de publicatie met de resultaten van de jaarlijkse reflectie van het CBF over terrorismefinanciering met u. Tijdens het seminar ''Geen ver-van-je-bed-show’  op 28 oktober jl. hebben we uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Een zeer actueel thema, omdat Nederland op dit moment door de FATF wordt geëvalueerd over de maatregelen die wij als land hebben genomen om terrorismefinanciering te voorkomen. In deze publicatie van Goede Doelen Nederland en CBF wordt de context geschetst van deze evaluatie en hoe de regelgeving rondom terrorismefinanciering de Erkende Goede Doelen raakt. Zo is een van de onderzoeksresultaten dat 11% van de Erkende Goede Doelen belemmeringen ervaart vanwege de regelgeving.

In de publicatie vindt u ook een samenvatting van het seminar. En we leggen uit hoe de Erkenningsregeling de risico’s op terrorismefinanciering vermindert.  Dit alles om u te vertellen waar we nu staan in het voorkomen van terrorismefinanciering in de goededoelensector.

Veel leesplezier gewenst!

Ga hier naar de publicatie