Over het CBF

Organisatie

Het CBF bestaat uit vier afdelingen die onder leiding staan van een directeur-bestuurder: Toezicht, Financiën en Bedrijfsvoering, Communicatie en Marketing en Informatie en Kennis.