Organisatie

Raad van Toezicht

Bij het CBF staat de integriteit van ons handelen en de transparantie van onze organisatie voorop. Centraal in het waarborgen van deze principes staat onze Raad van Toezicht. Als bewaker van onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid, speelt de Raad van Toezicht een belangrijke rol in het sturen en toetsen van ons beleid en onze praktijken conform de hoogste standaarden, waaronder de relevante ISO-normen geëvalueerd door de Raad voor Accreditatie.

De Raad van Toezicht van het CBF benadert zijn verantwoordelijkheden vanuit een visie die zich richt op het evenwicht tussen toezicht en inspiratie. Door de juiste balans te vinden tussen controleren en motiveren, en tussen nabijheid en het bieden van ruimte, streeft de Raad naar een omgeving waarin zowel de organisatie als de sector als geheel kunnen floreren.


Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit deskundige leden met een breed scala aan ervaring en expertise, zorgvuldig geselecteerd om de missie en waarden van het CBF te ondersteunen.

CBF Raad van Toezicht
Van links naar rechts: dhr. A van Vliet, dhr. A van Rooij, dhr. M. Blok, mw. M. van Oers en dhr. R. van Benthem.

Voorzitter:
Dhr. A.P.R. van Rooij, met een achtergrond in sectorale kennis en ervaring als oud-directeur van De Zonnebloem.

Vice-voorzitter:
Dhr. A.A. van Vliet, specialist in financiële zaken en consultant bij Proviad Consultancy.

Leden:
Dhr. R. van Benthem, vertegenwoordigt de belangen van gemeenten als burgemeester van gemeente Eemnes.
Mw. M.T.P.J van Oers, brengt juridische expertise in vanuit haar rol bij de Autoriteit Consument en Markt.
Dhr. M.H. Blok, deskundige op het gebied van Communicatie en Marketing bij Google.

Elk lid van de Raad van Toezicht brengt een unieke set aan vaardigheden en perspectieven, versterkt door hun toewijding aan transparantie, integriteit en het welzijn van de goededoelensector.

Structuur en Commissies
Om zijn toezichthoudende taken effectief te vervullen, is de Raad van Toezicht georganiseerd in drie commissies, elk toegewijd aan specifieke domeinen die essentieel zijn voor de missie van het CBF:

Commissie Complexe Dossiers: focust zich op het beheer en de evaluatie van complexe dossiers die speciale aandacht vereisen.
Auditcommissie: verantwoordelijk voor de financiële integriteit en controle.
HR-commissie: richt zich op de organisatorische aspecten van human resources, van beleid tot praktische implementatie.