Samenwerking en partners

Informatie over de partners van het CBF

Het CBF werkt met diverse partijen samen om aan een kwalitatief goede en transparante goededoelensector te werken waar mensen gerust aan kunnen geven. Hierbij zijn we ons bewust van onze onafhankelijke rol als toezichthouder. 

Brancheorganisaties

We werken samen met de brancheorganisaties:

Goede Doelen Nederland
Nederland Filantropieland
Partos
Partin

Voor de collectes, huis-aan-huiswerving en gemeentes werken we samen met:

Stichting Collecteplan
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
DDDN (brancheorganisatie voor donateurwervingsbureaus)

 

Kennispartners/instituten

Vanuit onze visie op het delen van data werken we met diverse kennispartners. Met deze kennispartners analyseren we data en publiceren we gezamenlijke rapporten. Wij leggen onze samenwerkingsafspraken contractueel vast en maken daarbij gebruik van een dataprotocol. Huidige kennispartners zijn: Radboud Universiteit en Centrum voor Filantropische Studies/VU.

Enabling partners

In de ontwikkeling van een analysetool voor de data en het verder toegankelijk maken van de data van het CBF hebben we een samenwerking met enabling partnersEnabling partner kan je worden door een financiële bijdrage te leveren aan het actueel houden van de databank met gevalideerde informatie en de bijbehorende analysetooling. In ruil daarvoor krijg je gedurende de samenwerkingsperiode toegang tot de algemene publieksdata door middel van de CBF-Analysetool. Partijen waar we mee samenwerken zijn: de charitydesks van ABN AMRO/MeesPierson en Van Lanschot. Deze charitydesks gebruiken onze informatie om hun adviezen richting vermogenden vanuit gevalideerde data te kunnen leveren.