Over de Erkenning

Toelichting statussen

Hieronder vind je een overzicht van de statussen die het CBF toekent aan organisaties.

Aanvraag aangehouden

De organisatie is getoetst, maar voldoet nog niet aan alle eisen. De organisatie heeft maximaal één jaar de tijd gekregen om de geconstateerde afwijkingen op te heffen. Organisaties krijgen de status Aanvraag aangehouden voor maximaal één jaar, geldend vanaf de datum van het besluit in de Erkenningsvergadering.

Aanvraag teruggetrokken

De organisatie heeft besloten de aanvraag voor de Erkenning niet af te maken. Het CBF heeft de toetsing daarom niet af kunnen ronden. De status Aanvraag teruggetrokken staat één jaar in het Register goede doelen vermeld, geldend vanaf de datum van het besluit in de Erkenningsvergadering. Daarna verdwijnt de organisatie uit het Register goede doelen.

Erkend

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt. De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Erkenning aangevraagd

De organisatie heeft zich aangemeld voor een toetsing voor de Erkenning. Het CBF heeft de aanvraag in behandeling en is bezig met de toetsing.

Erkenning ingetrokken

De organisatie voldoet niet langer aan alle eisen en is niet in staat, of heeft niet de intentie om de afwijking(en) binnen afzienbare termijn op te heffen. De status staat drie jaar in het Register goede doelen vermeld, geldend vanaf de datum van het besluit in de Erkenningsvergadering. Daarna verdwijnt de organisatie uit het Register goede doelen.

Erkenning opgezegd

De organisatie heeft de erkenning opgezegd. De status staat één jaar in het Register goede doelen vermeld, geldend vanaf de datum van het besluit in de Erkenningsvergadering. Daarna verdwijnt de organisatie uit het Register goede doelen.

Getoetst en niet erkend

De organisatie is door het CBF getoetst en niet erkend omdat ze niet aan alle eisen voldoet. De status Getoetst en niet erkend staat drie jaar in het Register goede doelen vermeld, geldend vanaf de datum van het besluit in de Erkenningsvergadering. Daarna verdwijnt de organisatie uit het Register goede doelen.

Verscherpt toezicht

De organisatie voldoet op dit moment niet aan alle eisen van de Erkenning. Het CBF heeft met de organisatie harde afspraken gemaakt om binnen afzienbare tijd weer aan de eisen te voldoen. Lukt dit niet binnen de gestelde termijn dan wordt de Erkenning ingetrokken.