Toezicht op goeddoen

Directiesalarissen bij Erkende Goede Doelen: dit zijn de regels

Hoeveel mag een directeur verdienen bij een Erkend Goed Doel? Hierover zijn afspraken gemaakt in de Regeling beloning directeuren voor goededoelenorganisaties. Ze gelden voor elk Erkend Goed Doel met een directeur. Lees hier wat deze regels zijn.

Wat is de CBF-Erkenning?

Ontdek het hier

Wat zijn de regels voor de directiebeloning?

Het maximale jaarinkomen voor een directeur wordt bepaald aan de hand van de Basis Score voor Directiefuncties (BSD). Deze score geeft aan hoe zwaar de functie van de directeur van een organisatie is. Bij een zwaardere directiefunctie mag ook een hoger salaris worden betaald. De BSD-punten worden berekend op basis van:

  • de taken van de directeur

  • het speelveld waarin de organisatie actief is

  • de omvang en complexiteit van de organisatie

Het aantal BSD-punten bepaalt in welke functiegroep een directeur valt. In totaal zijn er 8 functiegroepen met ieder een eigen maximaal jaarinkomen (zie tabel 1).

Tabel met het aantal BSD-punten en het bijbehorend maximale jaarinkomen per functiegroep. Ingegaan op 1 paril 2023.
Tabel 1: Maximaal jaarinkomen per functiegroep (per 1 april 2023)

Naast het maximale jaarinkomen, stelt de regeling ook een maximum aan de totale beloning. Dat is het jaarinkomen plus belaste vergoedingen en bijtellingen, de werkgeversbijdrage aan het pensioen en eventuele overige beloningen op termijn. De maximale totale beloning voor directeuren in de hoogste functiegroep, blijft onder het maximum dat wordt voorgeschreven door de Wet Normering Topinkomens (WNT). In 2023 was dit € 221.400.

De regeling stelt ook dat Erkende Goede Doelen transparant zijn over de directiebeloning. In hun jaarverslag moeten ze de directiebeloning publiceren en toelichten hoe die tot stand is gekomen. Daarbij moeten ook de BSD-punten en het maximaal toegestane jaarinkomen worden vermeld.

Hoe toetst het CBF deze regels?

Het CBF toetst of Erkende Goede Doelen de beloningsregeling naleven. Daarvoor kijken wij of het jaarinkomen en de totale beloning binnen het maximum voor de organisatie blijven. Ook kijken we of de berekening van de BSD-punten goed is onderbouwd. Als laatste toetsen wij of de Erkende Goede Doelen de directiebeloning publiceren en toelichten in hun jaarverslag.

Uit onze data blijkt dat directeuren bij Erkende Goede Doelen gemiddeld minder verdienen dan het toegestane maximale jaarinkomen. Directeuren verdienen gemiddeld ongeveer 85% van wat maximaal is toegestaan. Wanneer tijdens de toetsing blijkt dat een directeur toch meer dan het toegestane maximum verdient, dan maakt het CBF afspraken met de organisatie.  Het salaris moet binnen een termijn van maximaal 3 jaar weer onder het maximum vallen.

Waarom hebben Erkende Goede Doelen een directeur nodig?

Hoe groter een organisatie wordt, hoe complexer het is om de organisatie aan te sturen. Hiervoor stellen goede doelen een directeur aan, die de kennis en kunde heeft om op goede wijze leiding te geven aan de organisatie. Want Erkende Goede Doelen werken vaak in complexe situaties om hun doelstelling te bereiken. Daarvoor zijn goed opgeleide en kundige medewerkers en vrijwilligers nodig.