Nieuws

Ook deze drie organisaties zijn nu Erkend!

Nationaal Zakat Fonds
Zakat Fonds is een islamitisch fonds dat zich richt op het verminderen van armoede, het verbinden van mensen en hen helpen zelfredzaam te worden.

Zakat is één van de vijf zuilen van de islam.
Van elke moslim wordt er verwacht dat hij of zij naar draagkracht een deel van zijn vermogen afstaat.
Het bedrag gaat dan naar de armen, behoeftigen en mensen die zich inzetten voor de verspreiding van het geloof.

Armoede is een enorme belemmering voor de persoonlijke groei en kan een neerwaartse spiraal van klachten en problemen veroorzaken.
Het Zakat Fonds wil de klachten en problemen voorkomen op zowel individueel als collectief niveau.

Small Miracles
Wonderen bestaan! Ook kleine wonderen voor kansarme kinderen in Oekraïne.
Stichting Small Miracles wil de armoede en onderwijsachterstand van kansarme bevolkingsgroepen in de Transkarpaten (Oekraïne)
in het bijzonder van roma-kinderen, weeskinderen en kinderen met een beperking oplossen.

Stichting Dierenzorg Nederrijn 
Stichting Dierenzorg Nederrijn stelt zich ten doel in het verkeer verongelukte dieren, of dieren die op andere wijze gewond zijn of hulp nodig hebben, op te halen en te vervoeren naar een dierenarts of een daartoe bevoegd opvangadres.
Daarnaast stelt de stichting alles in het werk om de eigenaar van de dieren op te sporen.
Stichting Dierenzorg Nederrijn bestrijkt de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen.