Nieuws

Vier nieuwe organisaties Erkend

Stichting Maatschappelijke Opvang & Ontmoeting Lichtpunt
Stichting Maatschappelijke Opvang & Ontmoeting Lichtpunt richt zich op het in stand houden van een opvang voor mensen die om welke reden dan ook dakloos zijn geworden. De missie van Lichtpunt wordt als volgt omschreven: het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste, op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Vanuit christelijke levensovertuiging biedt de stichting daarom opvang, begeleiding, ontmoeting en dagbesteding met behulp van o.a. bijna 150 vrijwilligers en giften van kerken en donateurs. 

Het Ubbo Emmius Fonds
Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) wil de betrokkenheid tussen samenleving en de Rijksuniversiteit Groningen vergroten, door activiteiten en fondsenwerving. Het UEF zet zich in voor een duurzame samenleving waarin iedereen gezond en actief ouder kan worden. Om dit te realiseren is onderzoek van goede kwaliteit nodig. Daarom zoekt het UEF steun voor bijzondere wetenschappelijke projecten aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van gezondheid, energie, duurzaamheid en cultuur. Met behulp van donaties kan het UEF wetenschappers ondersteunen in grotere projecten, terwijl studenten hun grenzen daardoor verder kunnen verleggen en verkennen.

Stichting Sterk en Positief
Stichting Sterk en Positief wil door middel van onderzoek naar lokale therapieën bij hersentumoren een bijdrage leveren aan het kunnen bestrijden van hersentumoren en het daarbij omzeilen van de bloed-hersenbarrière. De genezing van hersentumoren is erg complex, waardoor het cruciaal is om veel en verschillend onderzoek te doen. Het doel van de stichting is daarom om € 280.000 op te halen voor onderzoek naar hersentumoren. 

De stichting is er trots op dat ze binnen één jaar een organisatie van de grond heeft gekregen die nu hard bezig is de gestelde doelen te halen.

Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek naar zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische en/of gedragsproblematiek. Hoewel verstandelijke beperkingen niet kunnen worden behandeld, kan dit normaal gesproken bij een psychische stoornis wel. Helaas vallen mensen met een ‘dubbele diagnose’ vaak tussen wal en schip. Er is weinig kennis over hoe men deze personen kan helpen. De stichting stimuleert daarom wetenschappelijk onderzoek in het belang van mensen met een ‘dubbele diagnose’.