Top 5: Erkende Goede doelen met de meeste vrijwilligers t.o.v. de totale inkomsten

Delen

Er zijn bij Erkende Goede Doelen veel vrijwilligers actief. In 2019 rapporteerden alle Erkende Goede Doelen tezamen dat ze in 2018 met 288.455 vrijwilligers werkten. 45% van alle organisaties gaf aan een beroep te doen op vrijwilligers. Wel zijn er grote verschillen tussen kleine en grote organisaties op basis van de totale inkomsten.

Er zijn vijf Erkende Goede Doelen die – ten opzichte van de totale inkomsten – het meest intensief samenwerken met vrijwilligers, dit zijn:

Top 5

  1. Johanniter Nederland

  2. Plons

  3. Hoogvliegers

  4. Stichting Earlybirds

  5. Landschapsbeheer Gelderland


Werken met vrijwilligers
Werken met vrijwilligers brengt voor goede doelen verantwoordelijkheden met zich mee. Het CBF toetst of Erkende Goede Doelen voldoen aan deze verantwoordelijkheden. Zo vindt het CBF het belangrijk dat de organisatie op een verantwoorde wijze met haar vrijwilligers omgaat. Bijvoorbeeld doordat de organisatie in staat is een goede inschatting te maken van de geschiktheid van een vrijwilliger. Ook is belangrijk dat een goed doel een vrijwilliger niet alleen op zijn taken, maar ook op zijn verantwoordelijkheden wijst.

Vrijwilligers- & integriteitsbeleid
Omdat er door Erkende Goede Doelen vaak met kwetsbare groepen wordt gewerkt, zijn de normen die gaan over integriteit belangrijk. Zo toetst het CBF hoe de goede doelen grensoverschrijdend gedrag voorkomen en hoe veilig en laagdrempelig melding gemaakt kan worden van ongewenst gedrag. Grotere goede doelen moeten dit duidelijk hebben beschreven in hun gedragscode en beleid hebben wie er binnen de organisatie gaat over integriteitszaken. Het CBF vindt het belangrijk dat Erkende Goede Doelen en hun vrijwilligers zich bewust zijn van de risico’s op het gebied van integriteit en hoe deze te verkleinen.

Over de Top 5
Als onderdeel van deze rubriek zal het CBF regelmatig een top 5 publiceren met als doel een belangrijk aspect van de sector toe te lichten.

Het CBF verzamelt en valideert kwantitatieve en kwalitatieve data van goede doelen. We analyseren en combineren deze data om er relevante en toepasbare informatie van te maken. We creëren kennis door deze informatie in de bredere maatschappelijke context te plaatsen. Deze kennis delen we graag met de sector. Zo helpen we je bij het vergroten van jouw inzicht in de sector en het maken van beter geïnformeerde keuzes.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via data@cbf.nl of 020 – 417 00 03.