Nieuws

Twee organisaties Erkend

Afgelopen maand zijn Stichting Kolewa en Stichting Ziekte van Pompe door het CBF Erkend. Ook aan deze organisaties kunt u gerust geven. Wij willen hen van harte feliciteren met de Erkenning!

Stichting Kolewa
Deze stichting richt zich op kinderen en gezinnen die leven in de meest geïsoleerde en arme gebieden van Indonesië, waar andere hulporganisaties niet of nauwelijks komen. Heel veel gezinnen kunnen amper het hoofd boven water houden. Kinderen die in deze gebieden met een beperking geboren worden, krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Zo zijn er kinderen die kampen met ernstige vergroeiingen ten gevolge van niet behandelde brandwonden, of nauwelijks kunnen eten ten gevolge van schisis. Hierdoor wordt het functioneren in het dagelijks leven van deze kinderen ernstig belemmerd. Stichting Kolewa stelt zich ten doel deze kinderen die ten gevolge van een beperking (nog) niet zelfstandig kunnen participeren in de samenleving een zo volwaardig mogelijke plek te bieden.


Stichting Ziekte van Pompe
De ziekte van Pompe is een zeldzame, erfelijke spierziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door een verstoorde stofwisseling in je spiercellen, waardoor een bepaalde suiker zich ophoopt in je spiercellen. Door deze ophoping raken je spiercellen beschadigd. Je spieren worden steeds zwakker en je krijgt steeds meer moeite met bewegingen zoals lopen, opstaan uit een stoel, omdraaien in bed en traplopen. De stichting geeft voorlichting en informatie over deze ziekte: de oorzaken, symptomen en behandelingen.