Nieuws

CBF deelt 700ste Erkenning uit: verdubbeling aantal goede doelen onder toezicht

Het CBF, Toezicht op goeddoen, heeft nu 700 Erkende Goede Doelen onder toezicht. Dit is een verdubbeling sinds de invoering van de Erkenningsregeling in 2016. Door het toekennen van de CBF-Erkenning aan onder andere Justdiggit, Women Win en Stichting @ease, heeft het CBF dit bereikt.
Delen
Harmienke Kloeze deelt 700ste Erkenning uit aan Marjolein Albers, CEO Justdiggit

Deze organisaties hebben zich vrijwillig onder toezicht gesteld om aan te tonen dat ze transparant zijn, hun zaken op orde hebben en verantwoording afleggen over hun activiteiten. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze 700 Erkende Goede Doelen ruim 5 miljard euro aan inkomsten.

Goede doelen spelen een cruciale rol in de samenleving door oplossingen te bieden voor maatschappelijk belangrijke vraagstukken. Ze zijn verbindend en betekenisvol voor individuen en groepen, bieden zingeving en bevorderen sociale cohesie.

Harmienke Kloeze, directeur CBF: "We zijn trots dat er nu 700 Erkende Goede Doelen onder ons toezicht vallen. Ik feliciteer Justdiggit, Women Win en @ease van harte met hun Erkenning. Dit moment willen we vieren, omdat het staat voor steeds meer goede doelen die bijdragen aan een betere wereld."

Marjolein Albers, CEO Justdiggit: “De erkenning is voor Justdiggit belangrijk omdat het vertrouwen uitstraalt. Zeker nu we erg gegroeid zijn was het een logische stap om ons langs de meetlat van het CBF te laten leggen.”
Bekijk hier de video over de Erkenning van Justdiggit

Maria Bobenrieth, Director Women Win: “As an international organization, getting the recognition opens new opportunities for Women Win. It is a testament to our commitment to transparency and organisational excellence as we expand our work and presence in the Netherlands.”
Bekijk hier de video over de Erkenning van Women Win

Arianne Westhuis, Directeur Stichting @ease: We zijn blij met deze Erkenning en het proces wat daaraan vooraf is gegaan. Er werden prikkelende vragen gesteld. We kunnen nu nog duidelijker laten zien dat we een professionele organisatie zijn en niet alleen op papier. We hebben het echt op orde.”
Bekijk hier de video over de Erkenning van @ease

Strenge kwaliteitscriteria
Er zijn strenge kwaliteitscriteria waaraan een Erkend Goed Doel moet voldoen, waaronder goed bestuur, integriteit, financiën en transparantie. Deze eisen zorgen ervoor dat een goed doel zijn zaken op orde heeft en de beloofde impact maakt. Het CBF controleert deze criteria, hierdoor kunnen donateurs en andere geldverstrekkers erop vertrouwen dat hun geld goed wordt besteed. De normen waarop getoetst wordt zijn opgelegd door de onafhankelijke commissie Normstelling. Het CBF toetst op deze normen. Het aantal Erkenningen kan fluctueren omdat goede doelen soms hun Erkenning verliezen als ze niet langer aan de eisen voldoen. Gelukkig blijft het aantal goede doelen, dat zich onder CBF toezicht stelt, groeien.

Waarde CBF-Erkenning
Recent onderzoek van ABN AMRO MeesPierson toont aan dat mensen minder geneigd zijn te geven als zij twijfelen of hun donatiegeld goed terecht komt. Hier ligt de waarde van de CBF-Erkenning: het CBF controleert de Erkende Goede Doelen zorgvuldig. Volgens onze data besteden Erkende Goede Doelen gemiddeld 89% aan het goede doel en 11% aan werving- en beheerkosten. Hoe het Erkende Goede Doel zijn geld besteed kan bekeken worden op de website van CBF. Elk Erkend Goed Doel heeft een CBF-Erkenningspaspoort, waarin in één oogopslag te zien is wat het goede doel nastreeft, waar het trots op is, hoeveel inkomsten er zijn en hoe het geld wordt uitgegeven.