Gemeenten

CBF voor gemeenten

Naast toezicht houden op Erkende Goede Doelen, werkt het CBF ook samen met gemeenten. Zo maken wij met aangesloten gemeenten landelijke afspraken over collectes en donateurswerving aan de deur en geven wij advies over lokale regelgeving.

Wat doet het CBF voor gemeenten?

  • We reguleren collectes en donateurswerving aan de deur

  • We zorgen ervoor dat inwoners gerust kunnen geven

  • We bieden een collecte- en wervingsrooster per gemeente

  • We maken landelijke afspraken


Regulering van collectes en donateurswerving aan de deur

Goede doelen zijn afhankelijk van de steun van particulieren en andere geldgevers om het vele mooie werk dat ze doen te financieren. Daarom stellen goede doelen de geefvraag op allerlei manieren, waaronder via collectes en donateurswerving aan de voordeur.

Het CBF vindt dat een geefvraag aan de voordeur alleen mag worden gesteld door een betrouwbaar goed doel, op een prettige manier en niet te vaak.

Gemeenten en het CBF hebben daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn er landelijke afspraken en kan het CBF gemeenten helpen bij de lokale uitvoering.

Een betrouwbaar goed doel vraagt om te geven

Het CBF zorgt ervoor dat alleen betrouwbare goede doelen aanbellen en mensen vragen om donateur te worden. CBF‑Erkende Goede Doelen worden getoetst op strenge kwaliteitseisen. Daaraan kun je dus gerust geven. Of een goed doel Erkend is vind je terug in ons register.

Staat er een niet-Erkend Goed Doel voor de deur? Dan zullen mensen zelf moeten afwegen of zij dit goede doel betrouwbaar vinden. In veel gemeenten hebben goede doelen toestemming nodig voor het vragen om geld aan de voordeur. Een ambtenaar van de gemeente bepaalt dan of een goed doel een vergunning krijgt. Het CBF kan helpen om een weloverwogen besluit te nemen.

Een geefvraag wordt niet te vaak gesteld

Het CBF zorgt ervoor dat organisaties niet te vaak aanbellen voor een donatie. Daarom wordt er gewerkt met een rooster. Daarop staat precies wie er wanneer aan de beurt is. Het rooster voor wie er mag collecteren is per gemeente ingericht. Het rooster voor wie er huis-aan-huis vaste donateurs mag werven is per woonwijk ingericht.

Als het rooster door gemeenten wordt gevolgd dan is er maximaal één keer per week iemand die collecteert en maximaal één keer in de vier weken iemand met een tablet die structurele donateurs werft. Om met het rooster te werken moet het worden vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening. Het CBF kan helpen om het rooster in de lokale regelgeving vast te leggen. Ook biedt het CBF tools voor gemeenten om deze roosters op lokaal niveau inzichtelijk te maken voor inwoners.

Een geefvraag wordt op een prettige manier gesteld

Het CBF zorgt ervoor dat mensen die aan de voordeur vragen om geld dat op een prettige manier doen. CBF‑Erkende Goede Doelen vinden dat ook belangrijk. Daarom hebben zij daarover afspraken gemaakt met wervingsbureaus via de stichting Regulering Huis-aan-huiswerving. Iemand die met een tablet structurele donateurs werft wordt geacht de gedragscode na te leven van de stichting Regulering Huis-aan-huiswerving.

Het kan gebeuren dat inwoners ondanks deze afspraken onprettige situaties ervaren. In die gevallen kan er een klacht worden ingediend via onze website. Ook kunnen inwoners telefonisch een melding doen via 020-215 73 77 van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Het CBF registreert klachten over Erkende en niet‑Erkende Goede Doelen. Erkende Goede Doelen worden door ons gewezen op signalen die wij binnenkrijgen, zodat zij met het wervingsbureau een oplossing kunnen zoeken. Het CBF geeft gemeenten inzicht in de signalen die zij van inwoners krijgt over niet‑Erkende Goede Doelen.

Heb je vragen over wat het CBF voor jouw gemeente kan betekenen of wil jij je direct bij ons aansluiten? Neem contact op via:

Telefoon: 020 – 238 91 05
E-mail:
gemeente@cbf.nl

Bekijk het collecte- en wervingsrooster

Klik hier