Gemeenten

Landelijk samenwerken

Om het vragen om geld aan de voordeur te reguleren heeft het CBF verschillende partnerschappen. We noemen hier stichting Collecteplan (SCP), stichting Regulering Huis-aan-huiswerving en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Stichting Collecteplan

Veel goede doelen vragen aan de voordeur om eenmalige giften. De meeste collecteren in één of enkele gemeenten. Ongeveer 25 Erkende Goede Doelen collecteren ieder jaar in het hele land. Stichting Collecteplan organiseert wie in welke week landelijk collecteert.

Het collecterooster van het CBF neemt deze landelijke planning van stichting Collecteplan als uitgangspunt. Gemeenten die bij CBF zijn aangesloten beheren zelf een lokaal collecterooster. Zij voegen lokale collecten aan het rooster toe.

Stichting Regulering Huis-aan-huiswerving

Soms huren goede doelen wervingsbureaus in om structurele donateurs te werven. In de stichting Regulering Huis-aan-huiswerving zijn een aantal van deze wervingsbureaus verenigd. Deze wervingsbureaus geven goede doelen vaak korting op hun tarief. Ook hebben goede doelen afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over hoe wervers zich moeten gedragen in de gedragscode.

De stichting Regulering Huis-aan-huiswerving beheert het wervingsrooster. Wervingsbureaus kunnen daarin een woonwijk reserveren om er donateurs te werven. Als in een wijk 3 of meer donateurs zijn gevonden, gaat de woonwijk 3 weken op slot. Pas na die 3 weken is die woonwijk weer beschikbaar in het wervingsrooster.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Het CBF werkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan het up‑to‑date houden van de regelgeving voor wie er aan de deur is. Daarvoor overleggen we met de verschillende betrokken partijen en dragen we zorg voor goede omschrijvingen in de model APV.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het CBF een landelijk loket voor vragen en klachten over goede doelen. Een belangrijk onderdeel zijn vragen en klachten over geefvragen aan de voordeur.

Heb je vragen over wat het CBF voor jouw gemeente kan betekenen of wil jij je direct bij ons aansluiten? Neem contact op via:

Telefoon: 020 – 238 91 05
E-mail:
gemeente@cbf.nl