Nieuws

Vier nieuwe Erkenningen

Delen

Afgelopen maand zijn er vier Erkende Goede Doelen bij gekomen. Ook aan deze organisaties kunt u gerust geven. Wij willen hen van harte feliciteren! 

Ieder Kind een Eigen Boek
Steeds meer kinderen kunnen niet, of moeilijk lezen. Dit is sinds 2006 voor Stichting Ieder Kind een Eigen Boek een goede reden om een effectief en leerzaam middel te ontwikkelen, waarmee jonge kinderen bereikt kunnen worden om leesproblemen te voorkomen. 

Dit heeft de stichting waar kunnen maken door een persoonlijk en interactief boek te ontwikkelen. Zo worden de naam van de ontvanger en de namen van zijn/haar vrienden toegevoegd aan het boek. Volgens de stichting zal het kind door herkenbare informatie tegen te komen, gemotiveerd zijn om het boek meerdere malen te lezen. 

Terwijl het boek meerdere malen wordt gelezen, wordt het verhaal over een schoon milieu, brandveiligheid en een goede eigen gezondheid ook beter onthouden. 

Meer informatie vindt u in het Erkenningspaspoort

HospitaalBroeders
HospitaalBroeders is een kleine ontwikkelingsorganisatie met 19 ziekenhuizen in Afrika. De organisatie zet zich in voor goede gezondheidszorg en onderwijs. Hiermee werkt HospitaalBroeders aan ‘een beter Afrika’. Hierbij staan de drie pijlers: gezonder, slimmer en zelfstandiger, centraal. 

De missie van de organisatie is om ervoor te zorgen dat de mensen in Afrika de hoogste kwaliteit zorg, scholing en hulp krijgen. Dit wordt ongeacht iemands ras, sekse of godsdienst gedaan. 

De organisatie is gespecialiseerd in Outreach-activiteiten, komt op voor de meest kwetsbaren in de samenleving (senioren of kinderen) en heeft vanuit Nederland korte lijnen met de uitvoerenden in Afrika. 

Meer informatie vindt u in het Erkenningspaspoort

De Vereniging Nederland-Davos
De Vereniging Nederland-Davos is een patiëntenvereniging voor mensen met astma. De vereniging heeft als uitgangspunt: het streven naar een situatie waarin mensen met astma een goede kwaliteit van leven hebben. De vereniging maakt zich dan ook al 120 jaar hard voor de belangen en het welzijn van mensen met astma. 

De Vereniging Nederland-Davos geeft voorlichting over astma en de nieuwe behandelingen hiervan. Ook geeft de vereniging juridische en financiële ondersteuning, wanneer er geen machtiging verkregen wordt voor behandelingen in het Astmacentrum Davos. 

Naast voorlichting en adviezen, organiseert en stimuleert de vereniging wetenschappelijke onderzoeken naar astma. Daarnaast is de Vereniging Nederland-Davos betrokken bij de herzieningen van de richtlijn ernstige astma en stimuleert de vereniging kwaliteitsmetingen door middel van de ZorgKaart Nederland. 

eer informatie vindt u in het Erkenningspaspoort

Stichting Generaal Maczek Memorial
Stichting Generaal Maczek Memorial is in Breda opgericht met als doel om op een cultureel verantwoorde manier de inspanningen van de Poolse troepen en die van Generaal Maczek en zijn Poolse Panterdivisie tijdens de Tweede Wereldoorlog in beeld te brengen. Hierbij wordt de waardering en erkenning van het belang voor de bevrijding van grote delen van Nederland en België, tot uitdrukking gebracht. 

Meer informatie vindt u in het Erkenningspaspoort