Nieuws

Vijf nieuwe organisaties Erkend

Stichting iMPACT direct
Stichting iMPACT direct zet zich in voor mensen die in armoede leven in Afrika, door donateurs en professionele Afrikaanse goede doelen te verbinden. Ze willen mensen helpen die onder de armoedegrens leven, lokale goede doelen steunen die geen zeggenschap hebben over lokale oplossingen en donateurs verbinden die geen rechtstreekste toegang hebben tot betrouwbare Afrikaanse goede doelen. Ze zijn er trots op dat ze met slechts € 3.240 in 2020 al 550 mensen toegang tot inkomen, voedsel en onderwijs hebben kunnen geven.

Stichting Stop Pesten Nu
Het doel van stichting Stop Pesten Nu is het doen afnemen van het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland. Dit willen ze bereiken door middel van het geven van kennis en inzicht over het aanpakken van (online) pesten. Naast bewustwording streven ze er ook naar dat meer mensen op durven te staan tegen pesten. Ze zijn er trots op dat ze door de Koninklijke Bibliotheek (KB) opgenomen zijn als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO. Ook beschouwen de landelijke media de stichting als hét kennis- en informatiecentrum in Nederland over (online) pesten.

Méér Muziek in de Klas
Méér Muziek in de Klas streeft ernaar dat alle basisschoolkinderen in Nederland en in het Caribisch gebied structureel muziekonderwijs kunnen krijgen. Ze willen de drempels wegnemen zodat ieder kind gelijke kansen heeft op structureel muziekonderwijs. Méér Muziek in de Klas is er trots op dat ze al ruim 650.000 kinderen hebben bereikt en dat ze al 12 jaar samenwerken met pabo’s en conservatoria voor vaardige en gemotiveerde leerkrachten van de toekomst.

Stichting YvYa
Stichting YvYa wil ervoor zorgen dat borstkanker eerder kan worden ontdekt door middel van een Early Warning Scan (EWS): vroege ontdekking zorgt ervoor dat veel meer vrouwen borstkanker overleven en dat er vooral alleen mildere behandelingen nodig zijn. Hun eerste doel is het gereedmaken van een prototype van de Early Warning Scan in de zomer van 2021. Voor hun tweede doel wil YvYa in de zomer van 2022 software ontwikkelen voor de EWS en preklinische tests doen met een beperkt aantal vrouwen.

Vrienden van het MCL
De meeste mensen gaan niet met plezier naar het ziekenhuis: het brengt veel zorgen met zich mee. Daarom wil Stichting Vrienden van het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) een wezenlijk verschil maken in de beleving van het ziekenhuisverblijf. Door middel van donaties willen zij voorzieningen realiseren die ruimte bieden voor afleiding, ontspanning, troost of zelfs vrolijkheid in het MCL. Ze zijn er trots op dat het MCL het populairste ziekenhuis blijkt onder de Friezen.