Nieuws

Vier nieuwe organisaties Erkend

OOPOEH
Stichting OOPOEH zet senioren in als maatje, als OOPOEH, voor honden in de buurt. De stichting helpt senioren aan meer gezelschap en beweging, helpt honden aan de aandacht en verzorging die zij nodig hebben en helpt baasjes aan een betrouwbare oppas.

CP Nederland
CP Nederland wil zo veel mogelijk bijdragen aan de eigen regie van mensen met cerebrale parese (CP). De vereniging wil mensen met CP ondersteunen en stimuleren om alles uit het leven te halen en volwaardig mee te draaien in de samenleving.

Globewise
Globewise gelooft dat ieder mens recht heeft op onderwijs. De organisatie wil daarom meer kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden toegang geven tot onderwijs. Kinderen en jongeren die in armoede opgroeien krijgen door het volgen van onderwijs meer kans om de armoedespiraal waarin zij zitten te doorbreken.

Muziekspeelplaats
Muziek maken is iets magisch en belangrijk voor de ontwikkeling van het brein. Samen muziek maken is alleen niet voor ieder kind in Nederland vanzelfsprekend. De Muziekspeelplaats maakt daarom voor alle kinderen van 0 tot 21 jaar muziek toegankelijk.