Nieuws

Vier nieuwe organisaties Erkend

Delen

Stichting Fier
Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld en loverboyproblematiek. Fier combineert gespecialiseerde opvang en zorg in een veilige omgeving met een kennisfunctie. Hun opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. 

Hamlin Fistula Nederland
Doel van de Stichting Hamlin Fistula Nederland is het materieel en financieel ondersteunen van het door het artsenechtpaar Reginald en Catherine Hamlin opgerichte goede doel ''Hamlin Fistula Ethiopië''. Daarnaast houdt het zich bezig met het vergroten van de bekendheid van de fistelproblematiek in het algemeen.

Stichting De Special Social Club
De Special Social Club is opgericht door drie vrienden met het doel om mensen met een beperking met elkaar te verbinden door middel van leuke feesten.  De Special Social Club wil een omgeving creëren waar mensen met een beperking zichzelf kunnen zijn, zich normaal kunnen voelen, vrienden kunnen maken, met elkaar kunnen dansen en de avond van hun leven kunnen beleven.

De HoningRaad
De HoningRaad is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Ze bieden ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. Dit doen zij door het aanbieden van allerlei activiteiten en het bevorderen van het contact tussen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit lotgenotencontact en deze wederzijdse herkenning draagt bij aan het verminderen van angst en heeft een positieve invloed op het gevoel van eigenwaarde.