Nieuws

Nieuwe Erkende Goede Doelen Januari 2020

Delen

De afgelopen weken hebben weer heel veel nieuwe organisaties de Erkenning ontvangen. Wij willen hen van harte feliciteren!

Je mag er zijn - Midden Nederland
Stichting ‘Je mag er zijn’ Midden Nederland heeft als doel om een helpende hand te bieden wanneer een kind in een pleeggezin geplaatst wordt. Als pleeg-/gezinshuis-ouder heb je vaak snel, veel spullen nodig. ‘Je mag er zijn’ stelt voor deze mensen gratis goederen beschikbaar, zoals kleding kinderwagens, autostoeltjes, speelgoed en fietsjes. 

Gevangenenzorg Nederland
Deze stichting wil present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen ze door vanuit de christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij hun werk.

Stichting Kinderdroomwens
Stichting Kinderdroomwens zet zich in voor kinderen en jongvolwassenen van 6 t/m 25 jaar die een ernstig trauma hebben meegemaakt, bijvoorbeeld door ziekte van zichzelf of iemand in hun gezin, verlies van gezinsleden of geweld en misbruik.

Stichting De Herberg Breda
Stichting de Herberg Breda helpt mensen die de grip op het leven zijn kwijtgeraakt. Zij willen mensen die zijn vastgelopen en/ of worstelen met verslaving of met psychische problemen, aan de hand van het evangelie laten zien dat een nieuw bestaan mogelijk is. Het afgelopen jaar hebben ze meerdere mensen kunnen ondersteunen en begeleiden naar professionele verslavingszorg, onderdak en/of werk. 

Erasmus MC Foundation
Onderzoek maakt de weg vrij naar een betere behandeling van kanker, hart- en vaatziekten, dementie en vele andere ziektes die ons raken. Daarom steunt deze stichting artsen en onderzoekers in het Erasmus MC in hun niet aflatende zoektocht naar een betere toekomst voor elke patiënt.

Vogelrevalidatiecentrum Zundert
VRC Zundert is hét opvangcentrum voor inheemse vogels en zoogdieren in Noord-Brabant. Jaarlijks worden door vele vrijwilligers samen met een handjevol vaste medewerkers ruim 6.000 inheemse vogels en zoogdieren opgevangen die in de problemen zijn gekomen.

Stichting van het Kind
Stichting van het Kind helpt kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen met een betere kans op een goede toekomst, waarin ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. De stichting doet dit door ervoor te zorgen dat ze kunnen sporten. Door jongeren te ondersteunen bij het vinden van een baan of opleiding. Door kinderen te helpen om een sociaal netwerk op te bouwen. Door ze te leren zelfstandig te worden. En simpelweg door ze weer even kind te laten zijn.

Stichting Water for Life
Water for Life is een stichting van drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en Waterbedrijf Groningen. Water for Life vindt dat iedereen ter wereld betrouwbaar, schoon kraanwater verdient. Samen verbeteren deze bedrijven de drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden.

Stichting Kiddy Goodpills
Kinderen krijgen vaak dezelfde medicijnen als volwassen patiënten, waarbij alleen de dosering is aangepast aan hun lichaamsgewicht. Dit lijkt logisch, maar kinderen zijn nog in ontwikkeling en soms is juist minder en soms juist meer medicatie nodig. Ook zijn de ziektes van kinderen vaak anders dan van volwassenen. Kiddy Goodpills werft fondsen om het noodzakelijke geneesmiddelenonderzoek bij kinderen mogelijk te maken.

Nederlandse Tuinenstichting
De Nederlandse Tuinenstichting komt op voor groen erfgoed dat aangetast dreigt te worden,  zoals cultuurhistorisch waardevolle  landschappen, tuinen, parken en openbare groenvoorzieningen. Daarnaast stimuleert de Tuinenstichting de openstelling van particuliere tuinen en organiseert excursies.

Agrarische Natuurfondsen Fryslân
Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân wil bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap, zoals het verbeteren van de weidevogelstand en weidevogelbiotoop, het behouden van cultuurhistorisch grasland en het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer in Friesland.

Het Sikkelcelfonds
Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte die gekenmerkt wordt door ernstige bloedarmoede en ondragelijke pijnaanvallen. Het doel van het Sikkelcelfonds is awareness creëren omtrent deze vreselijke ziekte en donaties genereren voor baanbrekend onderzoek om sikkelcelziekte te genezen.