Vijf nieuwe organisaties Erkend

WensAmbulance Oost-Nederland
Het doel van de WensAmbulance Oost-Nederland is om de laatste wensen van (pre)terminale en ernstig zieke patiënten mogelijk te maken door passend vervoer te bieden.

Sport en Transplantatie
Na een transplantatie is het extra belangrijk om conditie op te bouwen en te handhaven. Stichting Sport en Transplantatie biedt daarom voor orgaangetransplanteerden actieve sportbeoefeningen aan op zowel recreatief als competitief niveau.

Bliss To Shine
De stichting Bliss To Shine richt zich op alle naasten van de kankerpatiënt. Het hele gezin heeft te maken met de ziekte en de gevolgen ervan. Ook zij verdienen het om in het zonnetje te staan.

Vrienden van Hederik
De stichting wil onder andere draagvlak bevorderen in de maatschappij op het gebied van bestrijding van PTO en wil PTO-patiënten en hun naasten ondersteunen door meer informatie, steun en betere begeleiding te bieden in het zorgtraject.

Young Africa International
Young Africa International biedt een innovatieve, impactvolle oplossing voor jeugdwerkloosheid. De organisatie wil jeugdwerkloosheid tegengaan en streeft ernaar om tegen 2025 een half miljoen jongeren op te leiden.