Nieuws

Deze drie organisaties zijn nu ook Erkend!

Stichting Musicians Without Borders
Musicians Without Borders gebruikt de kracht van muziek om in (post)-conflictlanden een inclusieve, rechtvaardige samenleving te bevorderen.
Waar oorlog heeft gewoed en bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan, wordt het dagelijkse leven vaak bepaald door politieke onrust en verdeeldheid, met weinig kansen om de conflictdynamiek te doorbreken.

Stichting iQ+
Stichting iQ+ Streeft naar de handen van professionals, onderwijs, gezondheidszorg, overheid en de ouders om de handen ineen te slaan voor hoogbegaafde kinderen.
Hiermee wil Stichting iQ+ dat ieder intellectueel talent tot bloei komt.
Stichting iQ+ brengt alle relevante organisaties in en fungeert als wegwijzer voor een ieder die zijn/haar weg wil vinden in informatie en kennis.

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
Stichting Melania zet zich in voor ondernemende vrouwen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika om hun positie te verbeteren voor het opbouwen van zelfstandig bestaan.
Dit is ook het doel van de organisatie. Met dit doel verstrekt de organisatie ook subsidies aan vrouwengroepen die zelf geen krediet kunnen verkrijgen in eigen land.