Nieuws

Vijf organisaties Erkend

Credo Foundation
De Credo Foundation wil dak- en thuisloosheid onder (zwerf)jongeren (16-25 jaar) oplossen. Hiervoor bieden zij onder andere opvang en begeleiding voor de dak- en thuisloze jongeren.

Vrienden van het Herseninstituut
De behandeling van hersenaandoeningen is de afgelopen 50 jaar uiterst moeizaam gebleken. De Stichting Vrienden van het Herseninstituut zet zich in voor de kennis over hoe de hersenen werken zodat we oplossingen voor hersenaandoeningen kunnen realiseren.

De Buurtcamping
De dialoog tussen Nederlanders verhardt. De kloof tussen arm en rijk, jong en oud groeit. Autochtone en allochtone inwoners ontmoeten elkaar te weinig. De Buurtcamping inspireert, faciliteert en begeleidt buurtbewoners bij het organiseren van verbindende buurtactiviteiten.

Calcutta Rescue Nederland
De allerarmsten in en rondom Kolkata en West-Bengalen (India) hebben geen toegang tot medische zorg en onderwijs. De overheid voorziet hier niet in. De levens- en hygiënische omstandigheden in de sloppenwijken zijn uitermate slecht. Calcutta Rescue Nederland wil kansen creëren en levens transformeren van de allerarmsten in dat gebied.

Stichting Vrienden van XR
Klimaatverandering bedreigt de mensheid op korte termijn met enorme problemen en op langere termijn met uitsterving. Stichting Vrienden van XR wil bewustwording van de ecologische en klimaatcrisis creëren en de overheid en andere organisaties oproepen om maatregelen te nemen.