Organisatie

Missie en visie

Missie

De missie van het CBF is om bij te dragen aan een professionele goededoelensector die het vertrouwen heeft van donateurs. Dat doen we door onze drie kerntaken: toezicht houden, informeren en reflecteren.

We geven de Erkenning uit aan goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen en we houden actief toezicht op hen. We onderzoeken meldingen over Erkende Goede Doelen zodat we misstanden kunnen voorkomen, opsporen en corrigeren. Daarnaast delen we openbare data over Erkende Goede Doelen en zijn we een vraagbaak voor iedereen die iets over goede doelen wil weten. En we dragen bij aan ontwikkeling van de sector door onze inzichten en expertise te delen.

Visie

We streven naar een toekomst waarin Erkende Goede Doelen het volle vertrouwen genieten van het publiek en organisaties professioneel opereren. Om dat te bereiken, zetten we ons ervoor in dat zoveel mogelijk goede doelen de Erkenning hebben en dat zoveel mogelijk mensen hier bekend mee zijn. Zodat we uiteindelijk kunnen bijdragen aan een betere wereld.