Nieuws

Vijf nieuwe Erkenningen in april

Delen

In april zijn er vijf Erkende Goede Doelen bij gekomen. Ook aan deze organisaties kunt u gerust geven. Wij willen hen van harte feliciteren! 

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken / Voedselbanken Nederland
Op dit moment zijn er 170 voedselbanken in heel Nederland aangesloten bij De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Het doel van de Stichting is om de 170 aangesloten voedselbanken zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doet De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken door het bieden van directe voedselhulp, maar ook door te helpen bij het voorkomen van verspilling van voedsel. 

Momenteel zijn er ongeveer 12.000 vrijwilligers actief bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Sinds de oprichting in 2013 is er voor ongeveer € 74.000.000 euro aan voedsel niet verspild en zijn er in 2019 ongeveer 151.000 mensen geholpen. 

Meer informatie vindt u in het Erkenningspaspoort.

Het Armoedefonds
Het Armoedefonds zet zich in voor het bestrijden en verzachten van de armoede in Nederland. Dit doet de stichting in samenwerking met de overheid, maatschappij en individuen door o.a. het verrichten van onderzoek en het geven van voorlichting.

Momenteel leven er ruim 1 miljoen Nederlanders in armoede. Van de 1 miljoen Nederlanders, zal geen enkele situatie exact hetzelfde zijn. Daarom gelooft het Armoedefonds in de kracht van lokale organisaties. Met behulp van de lokale organisaties kan er per situatie specifieker gehandeld worden. 

Het Armoedefonds biedt zowel financiële steun als materiële steun aan de lokale organisaties, die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding in Nederland.

Meer informatie vindt u in het Erkenningspaspoort.

De Vakantiebank  
Steeds meer gezinnen in Nederland moeten het doen met weinig geld, wat veel zorgen en stress met zich mee brengt. Volgens De Vakantiebank neemt de stress tijdens de vakantieperiode zelfs toe. 

Om die reden streeft De Vakantiebank ernaar om zoveel mogelijk individuen en gezinnen met een laag inkomen een kosteloze vakantieweek aan te kunnen bieden. Dit doet de stichting om mensen die weinig te besteden hebben, tot rust te laten komen en onbezorgd vakantie te laten vieren. De Vakantiebank bestaat uit vrijwilligers en maatschappelijk betrokken ondernemers die zich hiervoor inzetten.

Meer informatie vindt u in het Erkenningspaspoort.

Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN)
De Federatie van Somalische Associaties Nederland biedt informatie en kennis aan mensen die graag meer willen weten over alles rondom Somalië en Somaliërs in Nederland. Denk hierbij aan de Somalische cultuur, of bijvoorbeeld de Somalische geschiedenis. 

Naast het delen van informatie en kennis, is de Federatie van Somalische Associaties Nederland actief in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis en actief met verschillende initiatieven die de vredesopbouw en de ontwikkeling van Somalië als doel hebben.

Meer informatie vindt u in het Erkenningspaspoort.

Stichting MD (Nederland) 
Stichting Mytone Dystrofie Nederland is in 2019 opgericht met als doel om bij te dragen aan zowel het vinden van de oorzaak van de spierziekte mytone dystrofie, als naar de oplossingen hiervoor. Daarnaast heeft de stichting ook als doel om het leven van MD-patiënten dragelijker te maken. 
 
Door geld in te zamelen wil de stichting onderzoek naar de ziekte MD en therapie voor de MD-patiënten mogelijk maken.

Meer informatie vindt u in het Erkenningspaspoort.